УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г.

Всеки седмокласник с родител:

  • Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Списък на паралелките за област Велико Търново  

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас в област Велико Търново се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

  • ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. включително;
  • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. включително;
  • НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 05.07.2022 г.;
  • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – от 05.07.2022 г. до 06.07.2022 г. включително;
  • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 05.07.2022 г. до 06.07.2022 г. включително;
  • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 05.07.2022 г. до 06.07.2022 г. включително;
  • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 05.07.2022 г. до 06.07.2022 г. включително;

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК за сесия август-септември на учебната 2021-2022 година:

27.06.2022 г. – 08.07.2022 г.

Заявленията се подават в училището, в което ученикът се е обучавал.

Резултати от НВО в Х клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Може да проверите резултатите от националните външни оценявания в Х клас по български език и литература,  математика и чужд език..

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

Съгласно заповед №РД06-619/23.06.2022 г. на началника на Регионално управление на образованието – Велико Търново запознаването на учениците от Х клас с индивидуалната им писмена работа по български език и литература /БЕЛ/, математика, чужд език и информационни технологии може да се извърши на 29 юни (сряда) и 30 юни (четвъртък) 2022 г. от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от Национално външно оценяване в Х клас става чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Резултати от НВО след VII клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед №РД06-623/27.06.2022 г. на началника на Регионално управление на образованието- Велико Търново запознаването с оценените писмени работи от национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, по математика и по чужд език на учениците в VII клас може да се извърши в периода от 28.06.2022 г. (вторник) до 30.06.2022 г. (четвъртък) включително от 8:30 до 17:30 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ № 1 в стая № 3.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език се извършва в присъствие на член на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи на НВО (РКПОИР) чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.


Детайлна статистика на резултатите по БЕЛ и математика в VII клас


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Може да проверите резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература,  математика и чужд език, както и от изпитите по изобразително изкуство и музика.

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

Допълнително ще ви информираме кога ще се извърши запознаването с оценените индивидуални работи на учениците от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език.

  • 23.06.2022

Програма за провеждане на междуучилищните събития може да изтеглите от тук

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за…

В периода 15 февруари – 15 март 2022 година Регионалното управление на образованието – Велико Търново организира „Месец на иновациите“. В рамките на един месец ще се осъществи онлайн обмен на добри практики между училищата в областта, под формата на: Представяне на открити педагогически практики в реално време в Teams или на запис. Откритите практики…