За поредна година Община Велико Търново отличи най-добрите педагогически специалисти за учебната 2019/2020 г. с наградите „Св. Патриарх Евтимий“. В категорията „Учител на годината“ призът в предучилищното образование получи Валентина Желязкова от Детска градина „Пролет“. В началния етап бе отличена Антоанета Дочева-Йорданова от СУ „Владимир Комаров“. Преподавателят по кларнет и ръководител на „Джуниър Бенд“ към…

В изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2020 г., приета с Решение № 285 от 30.04.2020 г. на Министерски съвет, тематично направление 5. Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти по хуманитарни и природни науки – Мярка I Осъществяване на сътрудничество в изпълнение на Меморандум за разбирателство между Министерство на образованието и науката на…

Свободни места след трети етап на класиране към 04.09.2020 г. и срокове за попълването им – изтегли Свободни места след трети етап на класиране към 10.08.2020 г. и срокове за попълването им – изтегли  Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им – изтегли  Справка за минимален и максимален бал по паралелки на трети…

Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика. Справка за минимален и максимален бал – второ класиране 2020 г. – изтегли Записване  на приетите ученици на втори етап на класиране се…

1 2 3 4 5 12

съобщения