Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. обяви за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ с краен срок на кандидатстване 31.03.2021 г., 17:30 часа. Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование…

Регионално управление на образованието – Велико Търново проведе работна среща във връзка с планиране на държавния план-прием за учебната 2021–2022  година. Участници бяха проф. д-р Любомира Попова – областен управител, директори на средни и обединени училища, професионални и профилирани гимназии и представители на работодатели и работодателски организации. Инж. Розалия Личева представи пред работодателите от региона…

Организиране на обучението   в училищата от област Велико Търново  ОРЕС – Обучение от разстояние в електронна среда  Дата на качване Училище Населено място Заповед Организация на обучението 24.11.2020 г. ОУ „Д-р Петър Берон“ Дебелец №РД09-3428/24.112020 г. на МОН Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 25.11.2020 г. до 08.12.2020 г. 23.11.2020 г….

  • 16.11.2020

На 22 октомври 2020 г. пред монументален паметник „Асеневци“ в гр.  Велико Търново се проведе тържествено честване на 1 ноември – Ден на народните будители, организирано от РУО – Велико Търново, Община Велико Търново и ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново. Тържеството уважиха с присъствието си г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, г-жа…

1 2 3 4 12

съобщения