Информация за НВО в IV клас  (Моля учителите да се обръщат към директора на училището за предоставяне на изброените в писмото материали)

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Обобщена информация за осъществения инструктаж относно поведението на децата и учениците;

Информационна карта за първия учебен срок за състоянието на обучението и възпитанието по БДП;

Териториални мерки по БДП в област Велико Търново.


ГРАФИК на дейностите във връзка с коректното подаване на информация за отсъствията на децата и учениците от образователния процес в детските градини и училище – изтегли

съобщения