дата на качване училище/детска градина/ЦПЛР работно място обява
2018-2019 учебна година
15.02.2019 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ отвори
15.02.2019 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
12.02.2019 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
11.02.2019 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Морава Учител по математика и информатика до 15.03.2019 г. отвори
11.02.2019 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван Учител по български език и литература – 0,5 щат отвори
07.02.2019 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
04.02.2019 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Велико Търново Ресурсен учител отвори
04.02.2019 г. ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица Лектор по немски език отвори
31.01.2019 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
30.01.2019 г. ОУ „Васил Левски“ – Леденик 1. Учител в начален етап на основното образование

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап

отвори
29.01.2019 г. ОУ „Христо Ботев“ – Беброво Учител по български език и литература отвори
16.01.2019 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител по немски език отвори
10.01.2019 г. ОУ „Христо Ботев“ – Беброво Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
04.01.2019 г. ОУ „Христо Смирненски“ – Самоводене Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
04.01.2019 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново Учител в начален етап на основното образование отвори
20.12.2018 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество отвори
 18.12.2018 г.  СПГ по икономика – Велико Търново  Лектор по немски език отвори
18.12.2018 г. ОУ „Николай Райнов“ – Кесарево Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
14.12.2018 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Учител практическо обучение, специалност „Железопътна техника“ отвори
11.12.2018 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново Учител теоретично обучение (изобразително изкуство) отвори 
07.12.2018 г. Център за подкрепа за личностно развитие (Общински детски комплекс) Лектор по английски език отвори
07.12.2018 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Учител в начален етап на основното образование отвори
05.12.2018 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Учител по природни науки отвори
30.11.2018 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител по български език и литература отвори
29.11.2018 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново Учител по изобразително изкуство отвори
27.11.2018 г. НУ „Отец Паисий“ – Сушица Учител в начален етап отвори
16.11.2018 г. ОУ „Отц Паисий“ – Писарево Учител по математика и информационни технологии отвори
12.11.2018 г. Спортно училище – град Велико Търново Възпитател в общежитие отвори
08.11.2018 г. ПГЛПИ „Ат. Буров“ – Горна Оряховица Главен счетоводител отвори
07.11.2018 г. ДГ „Детски свят“ – Церова кория Учител в детска градина отвори
02.11.2018 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
30.10.2018 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов 1. Учител, теоретично обучение – счетоводство;

2. Счетоводител-касиер

отвори
29.10.2018 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Учител по музика отвори
25.10.2018 г. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново Лектор по български език и литература – 240 часа отвори
25.10.2018 г. Спортно училище – град Велико Търново Учител по български език и литература отвори
19.10.2018 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица Учител по музика отвори
19.10.2018 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново Учител в начален етап отвори
16.10.2018 г. Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново Учител по български език и литература отвори
12.10.2018 г. ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица Учител по български език и литература (половин норматив) отвори
12.10.2018 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица Главен счетоводител отвори
01.10.2018 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител на деца с умствена изостаналост отвори
28.09.2018 г. СУ „Св. Кл. Охридски“  – Сухиндол Учител по български език и литература (половин норматив) отвори
27.09.2018 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Поликраище Учител по математика и информационни технологии отвори
27.09.2018 г. ОУ „Филип Тотю“ – Върбовка Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
27.09.2018 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Ресурсен учител отвори
25.09.2018 г. Център за специална образователна подкрепа – Ново село Учител хуманитарни науки и обществени дисциплини в занимания по интереси отвори
21.09.2018 г. ОУ „Христо Смирненси“ – Водолей Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
21.09.2018 г. ПГТ „Васил Друмев“ – Стражица Учител по български език и литература отвори
14.09.2018 г. ПГЛПИ „Ат. Буров“ – Горна Оряховица Учител по английски език отвори
14.09.2018 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
14.09.2018 г. Център за специална образователна подкрепа – Ново село Логопед – 0,5 щат отвори
14.09.2018 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител по математика отвори
13.09.2018 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Лектор по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда – 252 часа отвори
13.09.2018 г. СПГ по икономика – Велико Търново 1. Учител по анжглийски език – 633 часа;

2. Учител по руски език – 216 часа.

отвори
13.09.2018 г. Център за подкрепа на личностно развитие (Общински детски комплекс) – Велико Търново Кариерен консултант отвори
13.09.2018 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Долна Оряховица 1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап – 2 места;

3. Учител по физическо възпитание и спорт

отвори
11.09.2018 г. Спортно училище – Велико Търново 1. Учител по немски език по чл. 114;

2. Учител по руски език по чл. 114

отвори
10.09.2018 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
10.09.2018 г. ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново 1. Учител по специфична професионална подготовка и учебна практика в професионално направление „Терапия и рехабилитация ”;

2. Учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда” – 0,5 щат;

3. Външен лектор по философия – 224 часа;

4. Външен лектор по испански език – 144 часа

отвори
10.09.2018 г. Център за специална образователна подкрепа – Ново село Учител хуманитарни науки и обществени дисциплини в занимания по интереси отвори
10.09.2018 г. Център за специална образователна подкрепа – Велико Търново 1. „Учител, практическо обучение“ по специалността „Технология на храната и общественото хранене“;

2. „Учител на деца с умствена изостаналост“ – професионална квалификация „музика“ – 0,5 щат;

3. Лектор – професионална подготовка – професия „Фризьор“

отвори
10.09.2018 г. ОУ „Бачо Киро“ – Бяла черква 1. Учител по математика;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап;

3. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап

отвори
07.09.2018 г. ОУ „Кл. Охридски“ – Драганово Учител по български език и литература отвори
07.09.2018 г. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Златарица Учител в начален етап отвори
07.09.2018 г. ДГ „Гинка Маркова“ – Камен 1. Учител в детска градина в с. Камен;

2. Учител в детска градина в с. Лозен

отвори
07.09.2018 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Шофьор-училищен автобус отвори
05.09.2018 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Учител в начален етап отвори
05.09.2018 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Учител, теоретично обучение – учебни предмети от професионално направление „Администрация и управление“ отвори
04.09.2018 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител по география и история отвори
04.09.2018 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Ресурсен учител отвори
04.09.2018 г. Център за подкрепа на личностно развитие (Общински детски комплекс) – Велико Търново 1. Учител чужд език  в ЦПЛР (ПНУП или НУП с английски език);

2. Учител, музика в ЦПЛР.

отвори
04.09.2018 г. ОУ „Христо Ботев“ – Ресен Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
04.09.2018 г. СУ „Иван Н. Момчилов“ – Елена 1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап – 2 места;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап;

3. Учител професионална подготовка:

  • технолог в общественото хранене – 1 щат;
  • лесовъд – 0,5 щат.
отвори
04.09.2018 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Поликраище Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
 04.09.2018 г. ОУ „Отец Паисий“ – Писарево Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап  отвори
 04.09.2018 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап  отвори
 04.09.2018 г. Център за специална образователна подкрепа – Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден в ЦСОП  отвори
 04.09.2018 г.  ОУ „Васил Левски“ – Леденик Учител по математика и информационни технологии (с допълване) отвори
04.09.2018 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново 1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап – 2 места;

2. Учител по информационни технологии.

отвори
31.08.2018 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново 1. Учител по руски език;

2. Учител по испански език;

3. Учител по физика и астрономия.

отвори
31.08.2018 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван Учител начален етап на основното образование отвори
31.08.2018 г. ПГЛПИ „Ат. Буров“ – Горна Оряховица Учител по математика и информационни технологии отвори
31.08.2018 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш 1. Учител в група за целодневно обучение в начален етап;

2. Учител в подготвителна група.

отвори
31.08.2018 г. ПГТ „Васил Друмев“ – Стражица 1. Лекторски часове по:

музика – 54 часа;

изобразително изкуство – 54 часа;

2. Шофьор на автобус.

отвори
31.08.2018 г. ОУ „Васил Левски“ – Средно село 1.Учител по български език и литература;

2.Учител по английски език – 0,5 щат.

отвори
30.08.2018 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневно обучение в прогимназиален етап отвори
30.08.2018 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат отвори
30.08.2018 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Асеново 1.Учител начален етап на основното образование;

2.Учител по математика.

отвори
29.08.2018 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Овча могила Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество отвори
29.08.2018 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени 1.Учител начален етап на основното образование в група за ЦДО – 2 места;

2. Шофьор на училищен автобус.

отвори
29.08.2018 г. ОУ „Елин Пелин“ – Първомайци 1.Учител начален етап на основното образование – 2 места

2.Учител начален етап на основното образование в група за ЦДО

 

отвори
29.08.2018 г. СУ „Ангел Каралийчев“ – Старжица 1. Учител в група за целодневно обучение в начален етап;

2. Учител в група за целодневно обучение в прогимназиален етап.

отвори
29.08.2018 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен 1. Учител по математика (с допълване);

2. Учител по физика и химия;

3. Учител в група за целодневно обучение в начален етап – 2 места;

отвори
28.08.2018 г. Спортно училище – град Велико Търново Учители по спортна подготовка:

  • волейбол;
  • плуване;
  • футбол.
отвори
28.08.2018 г. СУ „Цветан Радославов“ – Свищов 1. Учител по математика;

2. Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество;

3. Учител в група за целодневно обучение в прогимназиален етап;

отвори
28.08.2018 г. ПГСАГ „А.нгел Попов“ – Велико Търново 1. Заместник-директор, административно-стопанска дейност – чрез вътрешен подбор;

2. Учител теоретично обучение – специалност „Архитектура“;

3. Учител теоретично обучение – направление „Строителство и архитектура“;

4. Учител практическо обучение – професионална квалификация строителен техник/бакалавър;

5.Учител по философия;

6. Учител по информатика и информационни технологии;

7. Учител по математика – 0,5 щат;

8. Лектор по музика – 126 часа;

9. Лектор по немски език – 144 часа.

отвори
28.08.2018 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново Работник в кухня – в ученически стол отвори
28.08.2018 г. ДГ „Детски свят“ – Горна Оряховица 1. Учител в детска градина;

2. Помощник-възпитател

отвори
28.08.2018 г. ДГ „Иванка Ботева“ – Велико Търново Учител в детска градина – 4 места отвори
28.08.2018 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени 1. Учител по български език и литература и история;

1. Учител по английски език;

2. Учител в група за целодневно обучение в начален етап – 2 места.

отвори
27.08.2018 г. ДГ „Здравец“ – Първомайци Учител в детска градина отвори
27.08.2018 г. СУ „Николай Катранов“ – Свищов Учител по физика и астрономия отвори
27.08.2018 г. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Горна Оряховица Шофьор на автобус отвори
27.08.2018 г. ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Горна Оряховица Учител целодневна организация на учебния ден V – VII клас отвори
27.08.2018 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Церова кория Учител по български език и литература и английски език отвори
27.08.2018 г. ОУ „Отец Паисий“ – Константин 1. Учител по английски език;

2. Учител в група за целодневно обучение в прогимназиален етап;

отвори
24.08.2018 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш 1. Учител по изобразително изкуство;

2. Учител в група за целодневно обучение в прогимназиален етап;

3. Шофьор на автобус – 6 места

отвори
24.08.2018 г.  ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново Лектор по музика отвори
24.08.2018 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица 1- Лектор по биология и химия – 252 часа;

2. Учител, практическо обучение –
Лектор по управление на МПС и модул В/ТО-2 – 341 часа;

3. Учител, практическо обучение –0,5 щат

отвори
24.08.2018 г. НУ „Цани Гинчев“- Лясковец 1. Учител начален етап – 0,5 щат;

2. Библиотекар – 0,5 щат

отвори

отвори

24.08.2018 г. ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново 1. Учител по история и география (непълен норматив);

2. Учител по математика и информационни технологии (непълен норматив)

отвори

 

отвори

23.08.2018 г.  ОУ „Димитър Благоев“ – Велико Търново Учител в подготвителна група отвори
23.08.2018 г. НУ „Отец Паисий“ – Сушица 1. Учител в начален етап;

2. Учител в група за целодневно обучение в начален етап на основно образование.

отвори

 

22.08.2018 г. ПМГ „Васил Друмев“ 1. Учител по математика;

2.Лектор по български език и литература – 288 часа;

3. Лектор по руски език – 278 часа;

4. Лектор по история и география – 306 часа;

5. Лектор по музика – 198 часа.

отвори

 

22.08.2018 г. ОУ „Христо Ботев“ – Беброво 1.Учител по математика и физика;

2. Учител по английски език и по руски език.

отвори
22.08.2018 г. ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Горна Оряховица Учител в начален етап – 2 щатни бройки отвори
21.08.2018 г. СУ „Г. Измирлиев“ – Горна Оряховица Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ отвори
21.08.2018 г. СПГ по икономика – Велико Търново Портиер отвори
21.08.2018 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Лектори по:

Музика – VІІІ и ІХ клас – 72 часа;

Изобразително изкуство – VІІІ и ІХ клас – 72 часа;

Философия – VІІІ, ІХ и ХІ клас – 216 часа;

Немски език  /Х, ХІ и ХІІ клас/ – 242 часа.

отвори
21.08.2018 г. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов 1. Учител ЦДО – I-IV клас – 1 щатна бройка;

2. Учител ЦДО –V – VII клас – 2 щатни бройки

отвори
21.08.2018 г. ДГ „Ален мак“ – Велико Търново Учител в детска градина – 4 щатни бройки отвори
21.08.2018 г. ОУ „Христо Смирненски“ – Самоводене 1. Учител в начален етап;

2. Учител в група за целодневно обучение в прогимназиален етап на основно образование.

отвори
21.08.2018 г. ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица 1. Учител по биология – 0,5 щат;

2. Учител по английски език;

3. Педагогически съветник;

4. Работник  поддръжка;

5. Чистач/хигиенист.

отвори
20.08.2018 г. ОУ „Филип Тотю“ – Върбовка 1. Учител по български език и литература;

2. Учител по математика;

3. Учител по руски език;

4. Учител в група за целодневно обучение в начален етап на основно образование – 2 места;

5. Учител в подготвителна група.

отвори
20.08.2018 г. ОУ „Христо Ботев“ – Велико Търново Психолог – 0,5 щат отвори
18.08.2018 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица 1. Учител в начален етап;

2. Учител по математика и информационни технологии;

3. Учител по английски език – 0,5 щат;

4. Учител в група за целодневно обучение в прогимназиален етап на основно образование.

 

отвори
16.08.2018 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица 1. Учител по български език и литература;

2. Домакин.

отвори
16.08.2018 г. ОУ „Васил Левски“ – Леденик Учител в начален етап отвори
07.08.2018 г.  ОУ „Ф. Сакелариевич“ – Свищов Учител по английски език отвори
07.08.2018 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново 1. Заместник-директор по учебната дейност;

2. Учител по английски език;

3. Учител по физика и астрономия.

отвори
07.08.2018 г. СУ „Максим Райкович“ – Лясковец 1. Учител в начален етап;

2. Логопед

отвори
07.08.2018 г. ДГ „Слънчице“ – Върбица Учител в детска градини отвори
03.08.2018 г.  СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново 1. Учител по графичен дизайн;

2. Учител поп и джаз пеене и ударни инструменти;

3. Учител по физическо възпитание и спорт;

4. Учител по пиано;

5. Учител по руски език – непълен норматив;

6. Учител в група за целодневно обучение в прогимназиален етап.

отвори
03.08.2018 г. СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново 1. Учител по математика;

2. Учител по музика;

3. Учител по физическо възпитание и спорт;

4. Учител начален етап на основно образование;

5. Психолог.

отвори
03.08.2018 г.  СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Учител по природни науки с часове по  физика и астрономия, биология и здравно образование,  химия и опазване на околната среда и човекът и природата отвори
03.08.2018 г.  ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда отвори
03.08.2018 г. ПТГ „Васил Левски“ – Горна Оряховица 1. Учител по английски език;

2. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат;

3. Учител по Технология на машиностроенето и металорежещи машини.

отвори
03.08.2018 г. ОУ „Климент Охридски“ – Драганово 1. Учител по математика и физика;

2. Учител по физическо възпитание и спорт.

отвори
03.08.2018 г. НУ „Иван Вазов“ – Царски извор 1. Учител начален етап на основно образование;

2. Учител в група за целодневно обучение в начален етап на основно образование;

отвори
02.08.2018 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ отвори
01.08.2018 г. ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново 1. Учител в група за целодневно обучение в начален етап на основно образование;

2. Учител по изобразително изкуство

отвори
30.07.2018 г.  ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново Учител в начален етап – 4 места отвори
30.07.2018 г. ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов 1. Учител по биология и химия;

2. Учител, теоретично обучение – учебни предмети от професионално направление „Приложна информатика“;

3. „Заместник-директор по учебната дейност“  – чрез вътрешен подбор сред педагогическите специалисти в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов;

4. „Ораганизатор административна и стопанска дейност“.

отвори
30.07.2018 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени 1. Учител по български език и литература;

2. Учител учебна практика, направление „Селско стопанство”;

3. Учител, професионално направление „Полиграфия”.

отвори
30.07.2018 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Учител по физическо възпитание и спорт отвори
30.07.2018 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван 1. Учител по английски език;

2. Учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и човекът и природата – 306 часа

отвори 
 27.07.2018 г.  ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново 1. Учител по биология и химия;

2. Чистач/хигиенист

отвори
27.07.2018 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица 1. Учител по английски език – 2 места;

2. Учител по български език и литература;

3. Учител по математика;

4. Учител по изобразително изкуство;

5. Лектор по испански език – 144 часа.

отвори
24.07.2018 г. СПГ по икономика – Велико Търново 1. Учител по английски език;

2. Учител по физика и астрономия – 252 часа;

3. Учител по немски език – 144 часа.

отвори

срок 23.07-26.07.2018 г.

24.07.2018 г. ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново Психолог отвори
18.07.2018 г. ДГ „Пламъче“ – Дебелец Завеждащ административна служба отвори
18.07.2018 г. ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново Учител по история и цивилизация и по география и икономика отвори
17.07.2018 г. СПГ по икономика – Велико Търново 1. Учител по английски език и немски език;

2. Учител по български език и литература

 отвори
17.07.2018 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново 1. Учител по руски език;

2. Учител по изобразително изкуство

отвори
13.07.2018 г. СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново Учител, начален етап на основното образование отвори
13.07.2018 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител по история и география отвори
10.07.2018 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица 1. Учител по история/история и философия;

2. Учител по немски език;

3. Учител в група за целодневно обучение в начален етап на основно образование – 4 щатни бройки;

отвори
10.07.2018 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново 1. Заместник-директор по административно-стопанската дейност;

2. Учител по английски език;

3. Учител по физическо възпитание и спорт – 2 места.

отвори
10.07.2018 г. ПГМСС „Н. Златарски“ – Златарица Учител по специални предмети – теория и практика отвори
06.07.2018 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Заместник-директор по учебната дейност отвори
06.07.2018 г. ДГ „Здравец“ – Велико Търново Учител в детска градина отвори
04.07.2018 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново 1. Учител в група за целодневно обучение в начален етап на основно образование – 2 щатни бройки;

2. Учител в група за целодневно обучение в прогимназиален етап на основно образование – 1 щатна бройка

 

отвори
04.07.2018 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица 1. Учител по български език и литература;

2. Логопед

отвори
02.07.2018 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Виноград 1. Учител по английски език – 0,5 щат;

2. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат

отвори
02.07.2018 г. ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново Учител електроснабдяване и електрообзавеждане отвори
19.06.2018 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица Учител по музика отвори
15.06.2018 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново 1. Учител по математика и информатика

2. Учител по физика и химия

3. Учител по френски езики и испански език

 

отвори
2017-2018 учебна година
12.06.2018 г. Център за специална образователна подкрепа – Велико Търново Главен счетоводител отвори
27.04.2018 г. ДГ „Д. Генков“ – Поликраище Логопед отвори
 25.04.2018 г. ДГ „Иванка Ботева“ – Велико Търново Учител в детска градина отвори
25.04.2018 г ПГЛПС „Ат. Буров“ – Горна Оряховица Учител по английски език отвори
23.04.2018 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител по български език и литература отвори
20.04.2018 г. СПГ по икономика – Велико Търново Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда отвори
04.04.2018 г. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново Учител по български език и литература отвори
03.04.2018 г. ДГ „Здравец“ – Велико Търново 1. Готвач

2. Помощник-готвач

отвори
02.04.2018 г. Спортно училище – Велико Търново 1. Заместник-директор, спортна подготовка;

2. Учител – теоретично обучение

отвори
27.03.2018 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Учител по английски език отвори
26.03.2018 г. ДГ „Пламъче“ – Дебелец  Работник – кухня и перач отвори
26.03.2018 г. Център за подкрепа на личностно развитие – Горна Оряховица Лектор по Камерна музика с преподаване на медни и духови инструменти отвори
19.03.2018 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново Учител по учебна практика в проф. направление „Фризьорски и козметични услуги“ отвори
08.03.2018 г. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов Учител по английски език отвори
08.03.2018 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Морава Учител по история и цивилизация и география и икономика отвори
06.03.2018 г. ДГ „Ален мак“ – Велико Търново Помощник-възпитател отвори
01.03.2018 г. ОУ „Хаджи Димитър  и Стефан Караджа“ – Караисен Учител по география и икономика, история и цивилизация и английски език отвори
27.02.2018 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица Учител по география и икономика отвори
15.02.2018 г. Професионална гимназия по моден дизайн  – Велико Търново Завеждащ административна служба отвори
09.02.2018 г. ОУ „Елин Пелин“ – Първомайци Учител по математика и информатика отвори
08.02.2018 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Ресурсен учител – 2 места отвори
07.02.2018 г. ОУ „Св. П.Евтимий“ – Велико Търново Логопед отвори
02.02.2018 г. ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица Учител по български език и литература отвори
02.02.2018 г. ДГ „Звездица“ – Шемшево Учител в детска градина отвори
01.02.2018 г. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново 1. Лектор по руски език – 98 часа;

2. Лектор по музика – 216 часа

отвори

отвори

25.01.2018 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново Учител по руски език отвори
23.01.2018 г. СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново Счетоводител отвори
22.01.2018 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Учител теоретично обучение – архитект отвори
22.01.2018 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител за целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап отвори
18.01.2018 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Учител по английски език отвори
18.01.2018 г. ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Горна Оряховица Учител за целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап отвори
12.01.2018 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Заместник-директор по административно-стопанска дейност – ВЪТРЕШЕН ПОДБОР отвори
11.01.2018 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново 1. Учител практическо обучение – стоителен инженер;

2. Учител теоретично обучение – архитект.

отвори
05.01.2018 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново Ресурсен учител отвори
04.01.2018 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени 1. Учител по английски език;

2. Учител проф. подготовка в направление „Туристическа агентска дейност“

отвори
19.12.2017 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Учител по информатика и информационни технологии отвори
15.12.2017 г.  ОУ „Христо Ботев“ – Велико Търново 1. Ресурсен учител – 0,5 щат

2. Учител за целодневна организация на обучение – прогимназиален етап

отвори

отвори

 

15.12.2017 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица Учител за целодневна организация на обучение – начален етап отвори
07.12.2017 г. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново Учител по английски език отвори
29.11.2017 г. СУ „Николай Катранов“ – Свищов РесуУчител теоретично обучение – стоителен инженер „Хидротехническо строителство“рсен учител отвори
29.11.2017 г. ОУ „Климент Охридски“ – Драганово Учител в подготвителна група отвори
25.11.2017 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Ресурсен учител отвори
24.11.2017 г. ОУ „Христо Смирненски“ – Самоводене Ресурсен учител – 0,5 щат отвори
24.11.2017 г. ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново Ресурсен учител – 0,5 щат отвори
24.11.2017 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Ресурсен учител отвори
24.11.2017 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Раданово Ресурсен учител – 0,5 щат отвори
24.11.2017 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Учител по английски език отвори
24.11.2017 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Учител по английски език отвори
21.11.2017 г. ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Горна Оряховица Ресурсен учител – 0,5 щат отвори
21.11.2017 г.  ОУ „Васил Левски“ – Леденик Счетоводител на 4 часа отвори
21.11.2017 г. ДГ „Звездица“ – с. Шемшево 1. Касиер-домакин, на 4 часа;

2. Помощник-възпитател, на 4 часа.

отвори
15.11.2017 г. СУ „Вичо Грънчаров“  – Горна Оряховица 1. Ресурсен учител;

2. Учител по английски език.

отвори
14.11.2017 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител на деца с умствена изостаналост отвори
10.11.2017 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Ресурсен учител отвори
10.11.2017 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица Ресурсен учител отвори
10.11.2017 г. ДГ „Звездица“ – с. Шемшево 1. Касиер-домакин, на 4 часа;

2. Помощник-възпитател, на 4 часа.

отвори
10.11.2017 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Лектор по немски език отвори
09.11.2017 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново Учител по математика и информатика отвори
31.10.2017 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Учител теоретично обучение – стоителен инженер „Хидротехническо строителство“ отвори
26.10.2017 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Лектор по немски език отвори
26.10.2017 г. Център за подкрепа на личностно развитие – горна Оряховица Лектор по Камерна музика отвори
25.10.2017 г. СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново Учител по математика, физика и информационни технологии отвори
25.10.2017 г. НУ „Цани Гинчев“ – Лясковец Учител по чужд език в начален етап отвори
23.10.2017 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Виноград Учител по английски език отвори
20.10.2017 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Учител по английски език отвори
19.10.2017 г. ОУ „Бачо Киро“ – Бяла черква Учител за целодневна организация на обучение – прогимназиален етап отвори
17.10.2017 г. СУ „Максим Райкович“ – Лясковец Педагогически съветник отвори
12.10.2017 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител по информатика и информационни технологии отвори
11.10.2017 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Лектор по немски език отвори
04.10.2017 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител по математика отвори
04.10.2017 г. СУ „Св. Климент Охридски“ – Камен  Учител за целодневна организация на обучение – начален етап отвори
03.10.2017 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител по физика и астрономия отвори
29.09.2017 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван Учител по история и география отвори
27.09.2017 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител за целодневна организация на обучение – начален етап отвори
27.09.2017 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Ресурсен учител отвори
27.09.2017 г. Център за специална образователна подкрепа – Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден – 2 места отвори
27.09.2017 г.  ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Учител теоретично обучение – учебни предмети от професионално направление „Приложна информатика“ отвори
27.09.2017 г. Център за специална образователна подкрепа – с. Ново село Учител на деца с умствена изостаналост за целодневна организация на учебния ден отвори
25.09.2017 г. Център за подкрепа за личностно развитие – Горна Оряховица 1. Лектор по информационни технологии;

2. Лектор по музика

отвори
 21.09.2017 г. СУ „Кл. Охридски“ – Камен  Учител за целодневна организация на обучение – начален етап отвори
21.09.2017 г. ДГ „Здравец“ – Първомайци Помощник-възпитател отвори
19.09.2017 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител по химия и опазване на околната среда отвори
18.09.2017 г. ОУ „Кл. Охридски“ – Драганово Учител по български език и литература отвори
18.09.2017 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново Учител по теоретично обучение отвори
18.09.2017 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Удължаване на срок:

Учител практическо обучение – строителен инженер

отвори
18.09.2017 г. ОУ „Васил Левски“ – Леденик 1. Учител за целодневна организация на обучение – прогимназиален етап – 0,5 щат;

2. Счетоводител – 0,5 щат.

отвори
15.09.2017 г.  СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица 1. Учител по английски език;

2. Лектор по испански език – 212 часа.

отвори
15.09.2017 г. Център за специална образователна подкрепа – с. Ново село Учител на деца с умствена изостаналост за целодневна организация на учебния ден отвори
14.09.2017 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица Учител по английски език отвори
14.09.2017 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Удължаване на срок:

1. Учител по немски език – 0,5 щат;

отвори
14.09.2017 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Морава Учител по математика и информатика отвори
14.09.2017 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Камен Учител на деца с умствена изостаналост отвори
14.09.2017 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш 1. Учител за целодневна организация на обучение – прогимназиален етап;

2. Шофьор на училищен автобус

отвори
13.09.2017 г. Център за специална  образователна подкрепа Учител практическо обучение по технология на производството на кулинарни изделия в ЗХР отвори
13.09.2017 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Ресурсен учител отвори
13.09.2017 г. ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново Учител по английски език отвори
13.09.2017 г. Център за специална образователна подкрепа – с. Ново село Лектор по теория на специалните предмети по хранително-вкусовата промишленост;

Арт-терапевт

отвори

отвори

13.09.2017 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново Технически секретар отвори
13.09.2017 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Учител практическо обучение – строителен инженер отвори
12.09.2017 г. СУ „Св. Св. Кирили и Методий“ 1. Лектор по физическо възпитание и спорт – 172 часа;

2. Учител по музика

отвори
12.09.2017 г. СУ „Николай Катранов“ – Свищов Педагогически съветник отвори
12.09.2017 г. ПТГ „Васил Левски“ – Горна Оряховица 1. Учител теоретично обучение – технология на машиностроенето и металорежещи машини;

2. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат;

3. Учител по български езики  илитература – 0,5 щат;

4. Лектопр по изобразително изкуство – 18 часа.

отвори
12.09.2017 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Учител за целодневна организация на обучение – прогимназиален етап отвори
12.09.2017 г. ОУ „Кл. Охридски“ – Драганово Учител по физическо възпитание и спорт отвори
12.09.2017 г. ОУ „Елин Пелин“ – Първомайци Учител за целодневна организация на обучение – начален етап отвори
11.09.2017 г. СУ „Ц. Церковски“ – Полски Тръмбеш 1. Учител по математика;

2. Учител по философски цикъл.

отвори
11.09.2017 г. СУ „Г. Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител по история и философия отвори
 11.09.2017 г.  ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново 1. Учител по математика (144 часа) и английски език (216 часа);

2. Ръководител направление ИКТ – 0,5 щат

 отвори
11.09.2017 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново 1. Учител теоретично обучение  -архитект – 0,5 щат;

2. Учител по математика и информатика;

3. Лектор по немски език.

отвори

отвори

отвори

08.09.2017 г.  ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Удължаване на срок:

1. Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда;

 отвори
08.09.2017 г. СПГ по икономика – Велико Търново Учител по икономически дисциплини отвори
07.09.2017 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени 1. Учител по история и цивилизация;

2. Учител по български езики и литература

отвори
07.09.2017 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Лектор по български език и литература отвори
07.09.2017 г. ОУ „Христо Ботев“ – Беброво 1. Учител по математика и информационни технологии и физика;

2. Учител по руски език и английски език;

3. Шофьор на автобус

отвори
07.09.2017 г. ОУ „Климент Охридски“ – Драганово Учител по математика и информатика отвори
07.09.2017 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново 1. Учител по руски език;

2. Учител по испански език

отвори
07.09.2017 г. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново 1. Учител по информатика и информационни технологии;

2. завеждащ административна служба

отвори
07.09.2017 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Церова кория Лектор по физическо възпитание и спорт – 132 часа отвори
07.09.2017 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен  Учител по биология и здравно образование отвори
07.09.2017 г.  ДГ „Пролет“ – Велико Търново  Учител в детска градина отвори
07.09.2017 г. СУ „Н. Катранов“ – Свищов 1. Учител по немски език;

2. Учител за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап.

отвори
05.09.2017 г. ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Самоводене Учител по математика и информационни технологии отвори
05.09.2017 г. ОУ „Отец Паисий“ – с. Писарево Учител  целодневна организация на учебния ден в прогимназиален  етап отвори
04.09.2017 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново Педагогически съветник – 0,5 щат отвори
04.09.2017 г. СУ „Г. Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител по български език и литература отвори
04.09.2017 г. Център за специална образователна подкрепа – с. Ново село Учител по теория на специалните предмети по хранително-вкусовата промишленост отвори
04.09.2017 г. ОУ „Н. Рилски“ – Килифарево Учител по български език и литература отвори
01.09.2017 г. ДГ „Калина Малина“ – Свищов Учител в детска градина отвори
01.09.2017 г. НУ „Отец Паисий“ – с. Сушица Учител  за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
01.09.2017 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов  Удължаване на срок:

1. Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда;

2. Учител по философия и етика;

отвори
01.09.2017 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Учител по немски език – 0,5 щат отвори
01.09.2017 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Раданово Учител по руски език – 0,5 щат отвори
01.09.2017 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени 1. Учител по български език и литература;

2. Учител по музика;

2. Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап.

отвори
01.09.2017 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Шофьор на училищен автобус отвори
01.09.2017 г. СУ „Максим Райкович“ – Лясковец 1. Учител по математика и информатика;

2. Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап.

отвори
01.09.2017 г. ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица 1. Учител практическо обучение – Електроника;

2. Учител по  български език и литература.

отвори
01.09.2017 г. ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Горна Оряховица Учител в начален етап отвори
01.09.2017 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица 1.Лектор по български език и литература – 170 часа;

2. Лектор по английски език – 343 часа;

3. Учител по география и икономика.

отвори
01.09.2017 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново Учител по практика в направление: Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи, по чл.114 от КТ – 333 часа отвори
01.09.2017 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново 1.Лектор по немски език;

2. Лектор по музика;

2. Учител по информатика и информационни технологии – 0,5 щат.

отвори
01.09.2017 г. СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново 1.Лектор по физическо възпитание и спорт – 288 часа;

2. Учител по математика, инф. технологии и физика.

отвори
01.09.2017 г. ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново 1. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат;

2. Учител по история и цивилизация.

отвори

отвори

01.09.2017 г. ОУ „Христо Ботев“ – с. Ресен 1. Учител по физическо възпитание и спорт;

2. Учител в начален етап.

 отвори
31.08.2017 г. СУ „Цветан Радославов“ – Свищов 1. Учител по физическо възпитание и спорт;

2. Учител по история и философия;

3. Учител  за целодневна организация на учебния ден в начален етап;

4. Шофьор на автобус.

отвори
31.08.2017 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила Учител по английски език отвори
31.08.2017 г. Спортно училище – Велико Търново Учител по история и философия отвори
30.08.2017 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново 1. Учител теоретично обучение – Архитект;

2. Учител по психология – 0,5 щат

отвори
30.08.2017 г.  ОУ „Бачо Киро“ – Бяла черква Учител по математика отвори
30.08.2017 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен чител  за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
30.08.2017 г. ДГ „Детски свят“ – с. Церова кория 1. Учител в детска градина;

2. Помощник-готвач/помощник-възпитател.

отвори
29.08.2017 г. ДГ „Ален мак“ – Велико Търново Учител в детска градина отвори
29.08.2017 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново Учител по математика отвори
29.08.2017 г. ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов 1. Възпитател в общежитие – 2 места;

2. Чистач/Хигиенист – 0,5 щат.

отвори
28.08.2017 г. НУ „Отец Паисий“ – Сушица Учител начален етап  отвори
28.08.2017 г. НУ „Иван Вазов“ – Царски извор Учител начален етап (с предимство е владеене на английски език)  отвори
28.08.2017 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш Учител по икономика отвори
28.08.2017 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда отвори
28.08.2017 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица 1. Учител начален етап;

2. Учител  за целодневна организация на учебния ден в начален етап.

отвори
28.08.2017 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново 1. Учител по теоретично обучение, спец. „Фризьорство“;

2. Учител по практика, спец. „Фризьорство“;

3. Учител по теоретично обучение (рисуване) – 500 часа;

4. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат;

5. Лектор по музика  – 18 часа.

отвори
28.08.2017 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван Лектор – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, човекът и природата – 204 часа отвори
28.08.2017 г. ОУ „Хр. Смирненски“ – Самоводене 1. Общ работник в ученически стол – 4 часа;

2. Хигиенист – 4 часа.

отвори
28.08.2017 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица 1. Учител по математика;

2. Учител  по английски език;

3. Учител в начален етап.

отвори
28.08.2017 г. ДГ „Васил Левски“ – Свищов Учител в детска градина отвори
28.08.2017 г. ДГ „Здравец“ – Велико Търново Учител в детска градина отвори
25.08.2017 г. ДГ „Райна Княгиня“ – Велико Търново 1. Учител в детска градина;

2. Учител по музика в детска градина

отвори
25.08.2017 г. ДГ „Иванка Ботева“ – Велико Търново 1. Учител в детска градина – 2 места;

2. Учител по музика в детска градина

отвори
25.08.2017 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван 1. Учител по български език и   литература и английски език; отвори
25.08.2017 г. Център за подкрепа на личностно развитие  – Велико Търново 1.Учител чужд език в ЦПЛР;

2.Учител чужд език в ЦПЛР – 128 лекторски часа;

3.Учител чужд език в ЦПЛР – 192 лекторски часа;

4.Учител музика – народни инструменти – 320 часа;

5.Учител изобразително изкуство;

6. Огняр.

отвори
24.08.2017 г. ДГ „Радост” – Свищов Учител в детска градина отвори
24.08.2017 г. ДГ „Радост” – с. Царевец 1.Учител в детска градина – филиал с. Алеково;

2.Учител в детска градина – филиал с. Козловец;

3. Помощник-възпитател  -с. Царевец

отвори
24.08.2017 г. ДГ „Соня“ – Велико Търново Учител в детска градина  отвори
24.08.2017 г. ДГ „Евгения Кесимова“ – Велико Търново Учител в детска градина  отвори
24.08.2017 г. ДГ „Първи юни“ – Велико Търново Учител в детска градина – 2 места  отвори
24.08.2017 г. ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – филиал „Слънчев дом“, Велико Търново Учител в детска градина отвори
24.08.2017 г. ДГ „Ивайло“ – Велико Търново Учител в детска градина отвори
24.08.2017 г. Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ – Свищов 1. Учител по математика и физика и астрономия;

2. Учител  по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда;

3. Възпитател в несамостоятелно общежитие.

отвори 
24.08.2017 г.  ОУ „Отец Паисий“ – Константин 1. Учител по английски език с природни науки (физика и химия);

2. Учител  за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап;

отвори
24.08.2017 г.  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Поликраище 1. Учител по математика, информационни технологии и физика и астрономия;

2. Учител  за целодневна организация на учебния ден в начален етап;

3. Учител по физическо възпитание и спорт.

 отвори
24.08.2017 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица 1. Учител по руски език;

2. Учител в начален етап.

отвори 
24.08.2017 г. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново 1. Учител по български език и   литература;

2. Учител по информатика и информационни технологии;

3. Лектор по музика;

4. Педагогически съветник;

5. Библиотекар.

отвори
23.08.2017 г. ДГ „Детелина“ – с. Козаревец  Учител в детска градина отвори
23.08.2017 г. ДГ „Ивайло“ – Велико Търново  Учител в детска градина  отвори
23.08.2017 г. ОУ „Васил Левски“ – Средно село 1. Учител в начален етап с английски език;

2. Учител  по български език и литература, физическо възпитание и спорт с английски език.

отвори
23.08.2017 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени 1. Заместник-директор по учебната дейност;

2. Учител по география и история.

отвори
22.08.2017 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш 1. Педагогически съветник;

2. Шофьор на автобус – 5 места

 

отвори
22.08.2017 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Батак Лектор по английски език в начален етап – 64 часа отвори
22.08.2017 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени
22.08.2017 г.  СУ „Ангел Каралийчев“ – Стражица 1. Учител  за целодневна организация на учебния ден в начален етап;

2. Учител по английски език;

3. Логопед

 отвори
22.08.2017 г.  СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново Учител по информатика и информационни технологии отвори
22.08.2017 г.  Спортно училище  – Велико Търново  Учител по теоретично направление – професионално направление „Спорт“;

Лектори по:

изобразително изкуство;

музика;

руски език;

немски език.

 

 отвори
22.08.2017 г. ОУ „Христо Смирненски“ – Водолей Учител по български език и литература отвори
21.08.2017 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ –  Велико Търново Учител по история и цивилизация с преподаване на английски език отвори
21.08.2017 г. ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Горна Оряховица 1. Учител по биология и здравно образование (физика и астрономи), химия и опазване на околната среда;

2. Учител  за целодневна организация на учебния ден в начален етап.

отвори
21.08.2017 г.  ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново 1. Учител теоретично обучение – Архитект;

2. Учител теоретично обучение, инженер „Геодезия“.

отвори
21.08.2017 г. ПГТ „Васил Друмев“ – Стражица 1. Учител по математика и информатика;

Лекторски часове по:

  • Математика;
  • Теория на специалността „Подемно- транспортна техника”;
  • Музика;
  • Изобразително изкуство.
отвори
21.08.2017 г.  СУ „Максим Райкович“ – Лясковец  Учител по английски език – 2 места отвори 
21.08.2017 г. ОУ „Филип Тотю“ – с. Върбовка 1. Учител по математика;

2. Учител  за целодневна организация на учебния ден в начален етап – 2 места;

отвори
16.08.2017 г. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов 1. Учител по математика;

2. Учител  за целодневна организация на учебния ден в V-VII клас – 2 места;

3. Ресурсен учител.

отвори
16.08.2017 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени 1. Учител по български език и литература;

2. Учител по математика и информатика;

3. Учител по английски език;

4. Учител по учебна практика, направление „Селско стопанство;

5. Учител професионално направление „Полиграфия“

отвори
15.08.2017 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
11.08.2017 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени 1. Заместник-директор по административно-стопанската дейност;

2. Учител по математика;

3. Учител по биология;

4. Библиотекар.

отоври
11.08.2017 г. Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново 1. Учител по философия – 324 часа;

2. Учител по немски език – 144 часа.

отвори
11.08.2017 г. ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов 1. Учител по български език и литература;

2. Учител  по математика;

3. Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда;

4. Учител по философия и етика;

5. Учител теоретично обучение – учебни предмети от проф. направление „Приложна информатика“;

6. Лектор по музика;

7. Лектор по изобразително изкуство.

 отвори
10.08.2017 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново 1. Учител по музика;

2. Учител  по биология и химия с документ за правоспособност да преподава Човекът и природа;

3. Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап.

отвори
09.08.2017 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица 1. Учител по математика;

2. Учител  по немски език  – 208 часа;

3. Учител  по испански език  – 212 часа;

4. Учител по музика;

5. Учител в начален етап;

6. Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап.

отвори
09.08.2017 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Заместник-директор по учебната дейност отвори
09.08.2017 г. Частно сначално училища по изкуствата „Димитър Екимов“ – с. Русаля 1. Директор/методист;

2. Учители в начален етап;

3. Учител в предучилищна група;

4. Пет ментори;

5. Творчески експерти  по музика и танц.

отвори
08.08.2017 г. ОУ „Хаджи Димитър и Стефан Караджа“ – с. Караисен 1. Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап;

2. Учител по английски език;

3. Шофьор на училищен автобус.

отвори
08.08.2017 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново Завеждащ административна служба отвори
07.08.2017 г. ОУ „Филип Сакеларевич“ – Свищов Учител по чужд език (английски език) в начален етап отвори
07.08.2017 г.  ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени  1. Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап;

2. Учител за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап;

3. Учител по математика;

4. Ресурсен учител.

отвори
 07.08.2017 г.  ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица  1. Учител по математика и информатика отвори 
 07.08.2017 г.  ОУ „Димитър Благоев“ – Велико Търново  1. Учител по математика и информационни технологии  отвори
07.08.2017 г. ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново 1. Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап – 7 места;

2. Учител по български език и литература;

3. Учител по математика.

 

отвори
04.08.2017 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен 1. Учител  по английски език;

2. Ресурсен учител;

3. Логопед;

4. Психолог.

 отвори
04.08.2017 г. ОУ „Бачо Киро“ – Бяла черква 1. Заместник-директор по учебната дейност;

2. Готвач в училищен стол.

отвори
02.08.2017 г. ОУ „Отец Паисй“ – с. Писарево  

1. Учител по български език и литература;

2. Учител  по английски език;

3. Учител  в начален етап с английски език;

4. Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап.

 

отвори
01.08.2017 г.  СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица  1. Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап;

2. Учител  по изобразително изкуство;

3. Учител  по физика и математика.

отвори
01.08.2017 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Виноград 1. Учител в начален етап;

2. Учител по английски език;

3. Учител по физическо възпитание и спорт.

отвори
01.08.2017 г. ПГМСС „Н. Златарски“ – Златарица 1. Учител по български език и руски език или учител по български език и история или учител по руски език и история;

2. Учител по математика и информатика;

3. Учител по специални предмети.

отвори
01.08.2017 г. Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Велико Търново 1. Учител по български език и литература;

2. Учител по информатика.

 отвори

отвори

28.07.2017 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново 1. Учител по български език и литература;

2. Учител по английски език;

3. Учител по философия.

отвори
28.07.2017 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново Заместник-директор по учебната дейност отвори
28.07.2017 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново Учител в начален етап отвори
28.07.2017 г. ДГ „Първи юни“ – Горна Оряховица Помощник-възпитател отвори
училище/детска градина/ЦПЛР работно място изисквания към кандидатите необходими документи срок за подаване на документи телефон за справки забележка дата на качване
СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново 1. Учител в група за целодневно обучение в прогимназиален етап – 1 място по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ;

2. Учител в група за целодневно обучение в начален етап – 2 места по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ;

1. Висше образование – специалност Физика и химия или химия и биология;

2. Висше образование, специалност НУП,  ПНУП иби НУП с чужд език.

Заявление до директора; Документ за завършено образование; CV-европейски формат

При назначаване на работа кандидатът представя трудова книжка, свидетелство за съдимост и удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет

до 25.08.2017 г. 26.07.2017 г.
ДГ „Звездица“ – с. Шемшево Учител в детска градинапо чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ Висше образование, специалност ПУП или ПНУП;

С предимство: компютърна грамотност, английски език, музикална квалификация, обучение по Монтесори

Заявление до директора; Документ за завършено образование; CV-европейски формат; Документ за трудов стаж; Мед. свидетелство за постъпване на работа (при назначаване); Свидетелсво за съдимост (при назначаване); до 12.00 часа на 31.07.2017 г.  0879829850 26.07.2017 г.
ДГ „Ален мак“ – Велико Търново 1. Учител в детска градина – 2 места;

2.Огняр – 1 място

1.Висше образование, специалност ПУП или ПНУП;

2.Средно образование с квалификация „Огняр“

Заявление до директора; Документ за завършено образование; CV-европейски формат; Мед. свидетелство за постъпване на работа; свидетелсво за съдимост; Документи, удостоверяващи завършена квалификация; Мед. свидетелство, удостоверяващо, че лицето не страда от заболявания, застрашаващи живота и здравето на децата (за длъжността „учител“)  до 17.00 часа на 28.07.2017 г.  0882294939  24.07.2017 г.
СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново Заместник-директор по учебната дейност Висше образование;

Професионално-квалификационна степен;

Над 10 години учителски стаж;

Опит в работа по Европейски проекти.

 Заявление до директора; Документ за завършено образование; CV-европейски формат  до 12.00 часа на 24.07.2017 г. 19.07.2017 г.
Старопрестолна професионална гимназия по икономика –  Велико Търново Учител по икономически дисциплини по чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ Висше образование по специалността;

Педагогическа правоспособност;

С предимство са кандидатите с педагогически стаж минимум пет години;

Заявление до директора;

Автобиография;

Диплома за завършено висше образование;

Свидетелство за съдимост – при назначаване;

Медицинско свидетелство – при назначаване;

Препис – извлечение от трудова книжка

до 27.07.2017 г. 062/ 653 164 19.07.2017 г.
ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Учител теоретично обучение по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ Висше образование Заявление; Автобиография; Ксерокопие на документ за завършено образование и оригинала за сверка; Документ за педагогическа правоспособност; Ксерокопие на документ за трудов стаж; Свидетелство за съдимост (при назначаване); Медицинско свидетелство (при назначаване). до 16.00 часа на 12.07.2017 г. 10.07.2017 г.