СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Свободни работни места в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр.Братислава, Словакия

Свободни работни места в Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република


Свободни работни места в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

Свободно място за учебната 2018/2019 година за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)“ – 1 място

Повече информация

Срок за подаване на документи – от 18 декември 2018 г. до 04 януари 2019 г. включително.