СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.08.2017 г. включително

_____________________________________________________

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.08.2017 г. включително

_____________________________________________________

Обява за Българско средно училище „Христо Ботев“  – гр. Братислава, Словакия:

  • За длъжността „учител по история и цивилизации“ (с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по география и икономика) – 1 място;
  • За длъжността „учител по биология и химия“ – 1 място;
  • За длъжността „учител по математика“ (с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии) – 1 място;
  • За длъжността „учител по изобразително изкуство“ (с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество) – 1 място.

_____________________________________________________

Обява за длъжността „начален учител“ – 1 място в Българско средно училище „Д-р Петър Берон” – гр. Прага, Чешка република – изтегли