СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Свободно работно място за „главен счетоводител“ в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр.Братислава, Словакия – обява
Срок за подаване на документи  –  12 февруари 2020 г.

Свободно работно място за „главен счетоводител“ в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр.Братислава, Словакия – обява

Свободно работно място за „главен счетоводител“ в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр.Братислава, Словакия – обява
Срокът за подаване на документи е 10 дни след публикуване на обявата – 24 октомври 2019 г. включително.

Свободно работно място по физическо възпитание и спорт в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр.Братислава, Словакия – обява
Срок за подаване на документи 30.08.2019 г.
Телефони за справки: 02 92 17 428; 02 92 17 590.

Свободни работни места в СУ „Максим Райкович“ – Дряново

Свободни работни места в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр.Братислава, Словакия

Свободни работни места в Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република


Свободни работни места в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

Свободно място за учебната 2018/2019 година за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)“ – 1 място

Повече информация

Срок за подаване на документи – от 18 декември 2018 г. до 04 януари 2019 г. включително.