Прием в I клас за учебната 2016/2017 година

Писмо РД9105-122/13.04.2016 г. на заместник – министъра на образованието и науката

Писмо РД9105-23/21.01.2016 г.  на министъра на образованието и науката, относно прием на ученици в първи клас за учебната 2016/2017 година