ОЛИМПИАДА СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ УЧЕНИЦИ ДО ОБЛАСТНИЯ КРЪГ  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ С ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА
ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И
МОГА” ЗА УЧЕНИЦИ ОТ
ІV КЛАС
 отвори
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА отвори  5 и 6 клас
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  отвори
НЕМСКИ ЕЗИК  отвори
РУСКИ ЕЗИК отвори
ИСПАНСКИ ЕЗИК  отвори
ФРЕНСКИ ЕЗИК   отвори
МАТЕМАТИКА  отвори отвори

разпределение

4, 5 и 6 клас
ИНФОРМАТИКА отвори
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ отвори   предварителен график
МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА отвори
ФИЛОСОФИЯ  отвори  отвори
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ отвори  отвори
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА отвори отвори
ФИЗИКА  отвори
АСТРОНОМИЯ отвори 
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  отвори
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ отвори
ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

Училища-домакини на областните кръгове на олимпиадите през 2017-2018 учебна година

График за провеждане на общински кръг на олимпиадите

Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2017-2018 година