ПРЕДСТОЯЩИ ОБЛАСТНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ от 20 до 26 февруари

Допуснатите до областен кръг ученици е необходимо  да носят документ за самоличност в деня на съответната олимпиада!

 • 25.02.2017 г. – 9.00 часа – областен кръг на олимпиада „Знам и мога“ (начален етап на образованието, IV клас)
  Място на провеждане: ОУ „П. Р. Славейков“- Велико Търново и СУ „Цв. Радославов“ – Свищов
  Учениците трябва да се явят в училището не по-късно от 8.30 часа
 • 25.02.2017 г. – 9.00 часа – областен кръг на олимпиада по история и цивилизация
  Място на провеждане: СУ „Ем. Станев“- Велико Търново и СУ „Д. Благоев“ – Свищов
  Учениците трябва да се явят в училището не по-късно от 8.30 часа
 • 26.02.2017 г. – 9.00 часа – областен кръг на олимпиада по биология и здравно образование
  Място на провеждане: ОУ „Д. Благоев“- Велико Търново и СУ „Н. Катранов“ – Свищов
  Учениците трябва да се явят в училището не по-късно от 8.30 часа

ПРЕДСТОЯЩИ ОБЛАСТНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ от 13 до 19 февруари

Допуснатите до областен кръг ученици е необходимо  да носят документ за самоличност в деня на съответната олимпиада!

 • 18.02.2017. – 9.00 часа – областен кръг на олимпиада по немски език
  Място на провеждане: ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново
  Учениците трябва да се явят в училището не по-късно от 8.30 часа
 • 18.02.2017. – 9.00 часа – областен кръг на олимпиада по испански език
  Място на провеждане: ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново
  Учениците трябва да се явят в училището не по-късно от 8.30 часа
 • 18.02.2017. – 9.00 часа – областен кръг на олимпиада по френки език
  Място на провеждане: ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново
  Учениците трябва да се явят в училището не по-късно от 8.30 часа
 • 18.02.2017. – 9.00 часа – областен кръг на олимпиада по география и икономика
  Място на провеждане: СУ „Вела Благоева“- Велико Търново и СУ „Д. Благоев“ – Свищов
  Учениците трябва да се явят в училището не по-късно от 8.30 часа
 • 19.02.2017. – 14.00 часа – областен кръг на олимпиада по физика
  Място на провеждане: ОУ „Св. П. Евтимий“- Велико Търново
  Учениците трябва да се явят в училището не по-късно от 13.30 часа

ПРЕДСТОЯЩИ ОБЛАСТНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ 06 до 12 февруари

Допуснатите до областен кръг ученици е необходимо  да носят документ за самоличност в деня на съответната олимпиада!

 • 06.02.2017. – 10.00 часа – областен кръг на олимпиада по български език и литература
  Място на провеждане: ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново
  Учениците трябва да се явят в училището не по-късно от 9.30 часа
 • 06.02.2017. – 15.00 часа – областен кръг на олимпиада по английски език
  Място на провеждане: ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново и СУ „Димитър Благоев“ – Свищов
  Учениците трябва да се явят в училищата не по-късно от 14.30 часа
 • 08.02.2017. – 9.00 часа – областен кръг на олимпиада по математика
  Място на провеждане: ПМГ „Васил Друмев“- Велико Търново и СУ „Цветан Радославов“ – Свищов
  Учениците трябва да се явят в училищата не по-късно от 8.30 часа
 • 10.02.2017. -14.00 часа – областен кръг на олимпиада по математическа лингвистика
  Място на провеждане: ПГТ „Д-р Васил Берон“ –  Велико Търново
  Учениците трябва да се явят в училището не по-късно от 13.30 часа
 • 11.02.2017. – 9.00 часа – областен кръг на олимпиада по руски език
  Място на провеждане: СУ „Емилиян Станев“ –  Велико Търново
  Учениците трябва да се явят в училището не по-късно от 8.30 часа
 • 11.02.2017. – 9.00 часа – областен кръг на олимпиада по философия
  Място на провеждане: ПГТ „Д-р Васил Берон“ –  Велико Търново
  Учениците трябва да се явят в училището не по-късно от 8.30 часа
 • 12.02.2017. – 9.00 часа – областен кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда
  Място на провеждане: ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново и СУ „Н. Катранов“ – Свищовново
  Учениците трябва да се явят в училищата не по-късно от 8.30 часа

Теми за общински кръг на олимпиада по астрономия 2016-2017-http://astro-olymp.org/

График за провеждане на общински и областен кръг на олимпиадите през учебната 2016/2017 година

 

съобщения