Състезание Резултати
Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, 31.03.2018 г.

 

резултати
Национално състезание по математика „Питагор“ за ученици от IV клас, 28.04.2018 г.

 

резултати
Математическо състезание „Откриване на млади таланти“, 09.06.2018 г.

 

резултати
ОЛИМПИАДА СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ УЧЕНИЦИ ДО ОБЛАСТНИЯ КРЪГ  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ С ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА
ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И
МОГА” ЗА УЧЕНИЦИ ОТ
ІV КЛАС
 отвори резултати
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА отвори  5 и 6 клас

7-12 клас

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  отвори  резултати
НЕМСКИ ЕЗИК  отвори резултати
РУСКИ ЕЗИК отвори резултати
ИСПАНСКИ ЕЗИК  отвори резултати
ФРЕНСКИ ЕЗИК   отвори резултати
МАТЕМАТИКА  отвори отвори

разпределение

4, 5 и 6 клас;

7-12 клас

ИНФОРМАТИКА отвори резултати 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ отвори   предварителен график резултати
МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА отвори резултати 
ФИЛОСОФИЯ  отвори  отвори резултати
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ отвори  отвори резултати

резултати-7 и 12 клас

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ резултати
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА отвори отвори   5 и 6 клас

7-12 клас

ФИЗИКА  отвори  резултати
АСТРОНОМИЯ отвори  5 и 6 клас
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  отвори резултати
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ отвори резултати
ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА резултати

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА „ПИТАГОР“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Училища-домакини на областните кръгове на олимпиадите през 2017-2018 учебна година

График за провеждане на общински кръг на олимпиадите

Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2017-2018 година