Признаване на завършени етапи и степени на обучение и професионална квалификация – изтегли

Образец на заявление легализация – изтегли

Признаването на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация за МПС – изтегли

Образец на заявление легализация МПС – изтегли

Удостоверение за осигурителен доход – УП2- изтегли

Образец на заявление УП2 – изтегли

Удостоверение за осигурителен стаж – УП3 – изтегли

Образец на заявление УП3 – изтегли

Консултации представляващи законен интерес относно административно-правен режим – изтегли

Образец заявление консултация – изтегли

Предложения, сигнали и жалби – изтегли

Уточняване на разлики между издадено УП и информационна система на НОИ – изтегли

Образец на заявление разлики – изтегли

Анкетна карта за проучване на мнението на гражданите относно администратимното обслужване в РИО –  изтегли

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване  в РИО – Велико Търново

 

съобщения