Възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

За осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Велико Търново (РЦПППО) разкрива самостоятелна телефонна линия с номер: 088855360 за осъществяване на психологически консултации. Подкрепата и професионалното психологическо консултиране от дистанция, психолозите ще извършват от 27.04.2020 г. до 13.05.2020 г., по график от 8.30 часа до 16.30 часа:

График на работната група за психологическа консултация

в  РЦПППО – Велико Търново

11.05.2020 г. – 13.05.2020 г.

Ден/дата Специалист/час  Специалист/час
Понеделник 

11.05.2020 г. 

Силвия Стефанова

08.30 – 12.30 часа

Валери Бисеров

12.30 – 16.30 часа

Вторник 

12.05.2020 г.

Венцислава Димитрова

08.30 – 12.30 часа

Фатме Етемова

12.30 – 16.30 часа

Сряда 

13.05.2020 г. 

Илияна Василева

08.30 – 12.30 часа

Силвия Стефанова

12.30 – 16.30 часа

График на работната група за психологическа консултация

в  РЦПППО – Велико Търново

04.05.2020 г. – 08.05.2020 г.

Ден/дата Специалист/час  Специалист/час
Понеделник

04.05.2020 г.

Венцислава Димитрова

08.30 – 12.30 часа

Фатме Етемова

12.30 – 16.30 часа

Вторник

05.05.2020 г.

Илияна Василева

08.30 – 12.30 часа

Силвия Стефанова

12.30 – 16.30 часа

Четвъртък

07.05.2020 г.

Валери Бисеров

08.30 – 12.30 часа

Венцислава Димитрова

12.30 – 16.30 часа

Петък

08.05.2020 г.

Фатме Етемова

08.30 – 12.30 часа

Илияна Василева

12.30 – 16.30 часа

График на работната група за психологическа консултация

в  РЦПППО – Велико Търново

27.04.2020 г. – 01.05.2020 г.

Ден/дата Специалист/час Специалист/час
Понеделник

27.04.2020 г.

Илияна Василева

08.30 – 12.30 часа

Силвия Стефанова

12.30 – 16.30 часа

Вторник

28.04.2020 г.

Валери Бисеров

08.30 – 12.30 часа

 

Венцислава Димитрова

12.30 – 16.30 часа

Сряда

29.04.2020 г.

Фатме Етемова

08.30 – 12.30 часа

Илияна Василева

12.30 – 16.30 часа

Четвъртък

30.04.2020 г.

Силвия Стефанова

08.30 – 12.30 часа

Валери Бисеров

12.30 – 16.30 часа

Петък

01.05.2020 г.

Неработен ден Неработен ден

За дните от 04.05.2020 г. до 13.05.2020 г. ще бъде публикуван допълнителен график.Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки 

Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. за изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г.


Брошура на НЦЗПБ на Министерство на здравеопазването

ДГ „Ален мак“ – група „Мики Маус“

ОСТАНИ СИ ВКЪЩИ

Подкрепа за деца в извънредна ситуация

Постери и брошури, свързани с COVID-19

съобщения