Обява за длъжността „главен счетоводител“  в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Велико Търново

Заявление за участие,  Приложение  № 2  към чл. 17,  ал 1 от НПКДС

Декларация чл. 17,  ал. 2,  т. 1 от НПКДС

Срок за подаване на документи до 10.06.2019 включително

Списък на допуснати и недопуснати кандидати


Процедура за мобилност за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново

Повече информация

Срок за подаване на документи от 30.10.2018 до 09.11.2018 включително

Списък допуснати и недопуснати кандидати


Обява за длъжността „старши експерт по професионално образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в регионално управление на образованието – Велико Търново

Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС

Приложение-2 към чл.17, ал.1 – заявление за участие

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Велико Търново – изтегли