Нормативна база – Квалификация- 2016-2017 учебна година

Определяне на дефицити от квалификация – работна среща 10.06.2015 г. 

ДОКЛАД от инж. Надя Лорето, старши експерт по КПК в РИО – Велико Търново, относно обобщение и анализ на квалификационната дейност в училищата от област Велико Търново, изготвен за периода 2011-2015 година

За контакти:

инж. Надя Лорето
Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри 
стая 16
тел.: (062) 61 63 87
e-mail: n_loreto@riovt.org