Кариерно развитие на педагогическите специалисти

Организация на квалификацията

Придобиване на ПКС

Образец на карта за отчитане на вътрешна квалификация

Примерни Правила за вътрешна квалификация

Писмо №РД22 – 760 на началника на РУО – Велико Търново

Определяне на дефицити от квалификация – работна среща 10.06.2015 г.

ДОКЛАД от инж. Надя Лорето, старши експерт по КПК в РИО – Велико Търново, относно обобщение и анализ на квалификационната дейност в училищата от област Велико Търново, изготвен за периода 2011-2017 година

За контакти:

инж. Надя Лорето
Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри 
стая 16
тел.: (062) 61 63 87
e-mail: n_loreto@riovt.org