Списък на категориите информация за 2017

Достъп до обществена информация в РУО – Велико Търново – изтегли

ЗДОИ – Вътрешни правила 

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г.

Заявление за достъп до обществена информация – изтегли

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор – изтегли 

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 2012 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 2013 г.

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ 2014 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 2015 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 2016 г.