– Сайт със споделени разработки на открити уроци от Лилия Станева,ПГМД, Велико Търново – https://sites.google.com/site/lista1959portfolio/ix-otkriti-uroci;

– Открит урок по математика в VII клас, Цветелина Мирославова, ОУ „Д. Благоев“, Велико Търново – отвори;

– Сайт за информатика и информационни технологии, Димитринка Атанасова, СУ „Ц. Церковски“, П. Тръмбеш – http://daupp.weebly.com/;

– Съставянето на тестове с възможностите на Office 365, ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново – отвори;

– Представяне на дейностите и резултатите от обучението по математика в групи по проект „Твоят час“, СУ „Бачо Киро“, Павликени – отвори;

– Тестове по математика, ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново и СУ „Н. Катранов“, Свищов – отвори;

– Мултисензорни подходи в осъществяването на дейности в изобразителното изкуство – доклад; (ще бъде качен след 20.08.2017 г.)