Регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ директори

Регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ РУО

Регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ ЦКО

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В РУО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, Т.3 ОТ ЗПРКИ – тук

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В РУО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, Т.1 И Т. 2 ОТ ЗПРКИ – тук

СПИСЪК НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, Т.1 ОТ ЗПРКИ – ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО  – тук

СПИСЪК НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, Т.2 ОТ ЗПРКИ – ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – тук

СПИСЪК НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, Т.3 ОТ ЗПРКИ – ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО –  тук