УРОК В МУЗЕЯ

На 13.02.2020 г. Историческият музей в Горна Оряховица отново отвори вратите си за ученици, родители и гости, които присъстваха на открит урок по български език и литература на тема „Фолклорен/традиционен календар – магията на Еньовден“.

Урокът е „епизод“ от реализацията на спечеления от СУ „Вичо Грънчаров“ проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Културните институции като образователна среда“. Сред музейните експонати, съхранили миналото на региона, учениците от V в клас и тяхната учителка Пепа Колева представиха традиционни български празници и обичаи с помощта на презентации, драматизация, танци и песни.

Акцент в урока бе пресъздаването на Еньовден, един от най-красивите и щедри празници, скътал в душата на хората почитта към природата и нейната чудодейна сила.

Светлина, цветни венци и вълшебният глас на талантливата Ивета Попхристова, изпълняваща космическата песен ,,Излел е Дельо хайдутин“ – ентусиазмът и пламъкът в очите на децата, получиха заслужени овации и искрени похвали от страна на всички присъстващи.

ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХУМАНИЗЪМ И ВЯРА“

На 13.02.2020 г. в зала 1 на Регионално управление на образованието бе проведена областна конференция „Хуманизъм и вяра“, свързана с обучението по религия – православно християнство. Конференцията се провежда в три етапа – областен, регионален и национален и се организират по инициатива на Министерството на образованието и науката и са подкрепени от Синдиката на българските учители и Светия Синод на Българската православна църква.

Бяха представени добри практики от 8 начални, основни и средни училища в областта, а също и практиката на Неделно училище към храм „Свети Николай“, Велико Търново.

Настоящата конференция има за цел представяне на добри практики в обучението за изучаване на православно християнство във факултативни учебни часове, клубове, групи за занимания по интереси и други форми. От представените практики са излъчени представители за участие в регионалната конференция на тема „Хуманизъм и вяра“, която ще се проведе през месец март 2020 г. в гр. Ловеч. След провеждане на общо 6 регионални конференции на конкурсен принцип ще се излъчат представители за участие в национална конференция на тема „Хуманизъм и вяра“, която ще се проведе на 10 април 2020 г. в гр. София.

За участие в регионалната конференция „Хуманизъм и вяра“ в гр. Ловеч са номинирани екипи на СУ „Иван Момчилов“, Елена, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Горна Оряховица, СУ „Ангел  Каралийчев“,  град Стражица и Неделно училище към храм „Свети Николай“, Велико Търново.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО В IV КЛАС

Информация

Моля учителите да се обръщат към директора на училището за предоставяне на изброените в писмото материали

ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ КЪМ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на една от най-важните политики на Регионално управление на образованието – Велико Търново да привлечем знаещи и можещи хора към учителската професия, както и да подпомогнем кариерното развитие на вече дипломирани педагогически специалисти, Ви уведомяваме за новия прием в дистанционна форма на обучение в Център за квалификация към  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за придобиване на професионална квалификация „учител“ – информация

Подробна информация може да получите на интернет страницата на ВТУ http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

ОБЛАСТНИЯТ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА СЕ ПРОМЕНЯ:

от 01.02.2020 г., 9:00 часа на 05.02.2020 г. , 9:00 часа

Заповед № РД09-227/29.01.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г., изм. със Заповед № РД09-67/16.01.2020 г. и Заповед № РД09-159/27.01.2020 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2019-2020 година.

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ – НЕУЧЕБНИ ДНИ ОТ 28.01.2020 Г. ДО 07.02.2020 Г.

Заповед №РД09-213/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дните от 29.01.2020 г. до 07.02.2020 г. за неучебни за училищата от област Велико Търново – Заповед МОН


Заповед №РД01-19/24.01.2020 г. на Регионална здравна инспекция – Велико Търново за обявяване на грипна епидемия в област Велико Търново – Заповед РЗИ

Учебният процес се спрекратява САМО за училищата от община Павликени и Сухиндол

КОНКУРС

Конкурс за детско-юношеско творчество в областите  литература и изобразително изкуство под надслов „Моят роден град“ на тема „Велико Търново – културна и духовна столица на България“ – изтегли

НОВА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Уважаеми колеги,

Електронната поща за връзка с РУО – Велико Търново е rio_vt@riovt.org

От тази поща ще получавате писмата от РУО  и на нея ще изпращате справки и друга информация.

 

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

На 13.12.2019 г. за втора поредна година в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново се проведе езиково състезание „Обичам българския език“, с което официално бе закрита Националната седмица на четенето в област Велико Търново. Организатор на събитието бе Регионално управление на образованието – Велико Търново.

В състезанието участваха ученици в прогимназиален етап от основни и средни училища от областта. Децата решаваха езикови задачи, игрословици, ребуси и кръстословици. Победителите получиха грамота и подаръци от организаторите.

По време на състезанието ученици от ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново представиха дигитална аудиокнига „55 от ПГТ“ с любими детски стихотворения, която подариха на училищата участници.

В област Велико Търново се откри Националната седмица на четенето  – Програма 9-13.12.2019 г.

Регламент за състезанието на Книговище по повод Национална седмица на четенето на Министерство на образованието и науката-декември 2019 г.

Институтът за български език предлага езикови задачи за пети, шести и седми клас, които могат да бъдат решавани както по традиционния начин, така и в интернет.
Езиковите задачи „Опознай българския език!“ са формулирани върху кратък откъс от известно произведение или гатанка.
 Адресът, от който може да се изтеглят е:  http://ibl.bas.bg/opoznay_balgarskiya_ezik/

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Брой ученици, обучаващи се в VII клас по общини с възможен брой паралелки за държавен план-прием (ДПП) за учебната 2020-2021 г. и на броя на учениците от Х клас в обединените училища, разпределението им по общини и по профили/специалностите от професии, по които се обучават, както и броя на местата в училищата, осъществяващи обучение в XI клас по съответните профили или специалностите от професии – Изтегли

Списък училищата от област Велико Търново, които осъществяват държавен план-прием в осми клас за учебната 2020-2021 година

Прогнозните целеви стойности на местата в STEM профили и STEM професии и процентното съотношение на местата в профилираните и професионалните паралелки – изтегли 

Списъци със STEM професии и профили – изтегли;

Правилата за планиране и реализиране на ДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни училища и ДДПП в обединените училища, съгласувани от Консултативния съвет по ПОО към министъра на образованието и науката – изтегли;

Писма до областните и общинските администрации във връзка с получаване на предварителни становища за прием по специалности от професии, основаващи се на стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общината и областта – РД21-1862/03.12.2019 г.,  РД21-1864/оз.12.2019 г., РД21-1867/04.12.2019 г.

На 13.02.2020 г. Историческият музей в Горна Оряховица отново отвори вратите си за ученици, родители и гости, които присъстваха на открит урок по български език и литература на тема „Фолклорен/традиционен календар – магията на Еньовден“. Урокът е „епизод“ от реализацията на спечеления от СУ „Вичо Грънчаров“ проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул…

На 13.02.2020 г. в зала 1 на Регионално управление на образованието бе проведена областна конференция „Хуманизъм и вяра“, свързана с обучението по религия – православно християнство. Конференцията се провежда в три етапа – областен, регионален и национален и се организират по инициатива на Министерството на образованието и науката и са подкрепени от Синдиката на българските…