ВТОРО КЛАСИРАНЕ, ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – второ класиране

Записване  на приетите ученици се извършва в училището от 13.07 до 17.07.2018 г. включително.

Заявления за участие в трети етап на класиране (за ученици, които не са класирани никъде или ученици, които не са се записали или не са подавали заявление за първо класиране) ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 20-24 юли 2018 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране. Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на 19.07.2018 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРИ

Резултати от конкурс за директори

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран, от 04.07 до 06.07.2018 г. включително.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

  • да се запише, при което не може да участва във второ класиране;
  • да подаде заявление за второ класиране. При второ класиране може да се класира на по-предно желание или в най-лошия вариант да остане  класиран в паралелката, в която е бил на първо класиране.

Ако ученик желае да участва на второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани никъде, автоматично участват във второто класиране.

Справка за минимален и максимален бал – първо класиране

Запове №РД06-678/02.07.2018 г. за закриване на паралелки на първи етап на класиране

ФОРУМ НА МЛАДИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

„СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ 19“

ВИ КАНЯТ

 на Третия форум на младите педагогически специалисти

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НАС“

21 – 23 юни 2018 г.

Велико Търново

Тази година форумът включва участници – млади учители от цялата страна, които желаят да се изявят и да споделят своите добри практики от педагогическата си дейност.

Откриване – 11.00 часа, 21 юни 2018 г. в хотел „Арена“ – гр. Велико Търново

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

Прием за учебната 2018/2019 година

На 23.06.2018  г. (събота) и 24.06.2018 г. (неделя)  Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас  ще се подават в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1

***

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас се извършва от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г.

Всеки седмокласник с родител:

1.Може онлайн (https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието) с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища.

или

2.Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училищата-гнезда е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук„КОД“ се попълва от служебното лице в училището-гнездо) или на място в училището ще се предоставят бланки;

– да носите и представите за проверка оригинал на свидетелство за основно образование;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии.

Тук може да видите за кои паралелки от област Велико Търново се изисква медицинско свидетелство.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА) ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ!

***

Центрове за подаване на документи за участие в първи етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 година:

  • ОУ „Св. П. Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г.;
  • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 20 и 21.06.2018 г.;
  • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 20.06.2018 г.;
  • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – на 20.06.2018 г.;
  • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 20.06.2018 г.;
  • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 20.06.2018 г.;
  • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 20.06.2018 г.

Работно време от 8.00 до 18.00 часа на посочените дати.

Допълнителна информация за подаване на заявления за първи етап на класиране ще бъде публикувана в началото на следващата седмица.

***

Статистическо разпределение на точките:

Български език и  литература

Математика

***

05.06.2018

Резултатите от националните външни оценявания (НВО) по български език и литература и по математика след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп от служебната бележка за допускане до изпит.

Учениците в присъствието на родител може да се запознаят с  писмените си работи по български език и литература и математика на 08.06.2018 г. (петък) от 9.00 до 17.30 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1.

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРИ

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на  училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на област Велико Търново – ОБЯВА

Примерно заявление за участие

Образец на Декларация за удостоверяване на обстоятелства

СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития трябва да познават и прилагатизтегли

Списък на допуснати кандидати до конкурс

Списък на недопуснати кандидати до конкурс

Великденски концерт

Великденска изложба

КОНКУРС

  • 27.10.2017

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори Повече информация…

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ Повече информация Срок за подаване на предложения: до 2 ноември 2017 г.