ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА 17.06.2017 Г. (СЪБОТА) И НА 18.06.2017 Г. (НЕДЕЛЯ) ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ 1 – ОТ 9.00 ДО 13.00 ЧАСА, ТЕЛ. 062/616310

***

Инструкция за подаване на документи за класиране!

План-прием за област Велико Търново

***

Центрове за подаване на докумети за участие в първи етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 година:

 • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 16 и 19.06.17 г.;
 • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 16.06.2017 г.;
 • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – на 16.06.2017 г.;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 16.06.2017 г.
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 16.06.2017 г.
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 16.06.2017 г.

Работно време от 8.00 до 18.00 часа на посочените дати.

Допълнителна информация за подаване на заявления за първи етап на класиране ще бъде публикувана в началото на следващата седмица.

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА РУО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тържественото връчване на годишните награди

за учебната 2016/2017 година

„ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“ и „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“

ще се състои на 7 юни 2017 г. /сряда/ от 11.00 часа

в зала 1 на Регионално управление на образованието – Велико Търново,

ул. „Арх. Георги Козаров“, №1

Награди:

Почетна награда „ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“

 • Татяна Дончева Данчева, директор на Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”, град Велико Търново.
 • Криси Кирилова Аврамова, директор на Средно училище „Георги Измирлиев”, град Горна Оряховица.
 • инж. Веска Симеонова Николова, директор на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство, град Свищов.
 • Мария Георгиева Нейкова, заместник-директор по учебната дейност в Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов”, град Велико Търново.
 • Цветанка Стойчева Захариева, заместник-директор по учебната дейност в Средно училище „Ангел Каралийчев”, град Стражица.
 • Албена Григорова Генчева – директор на Детска градина „Слънце“, град Велико Търново.
 • Жаклин Михайлова Харалампиева – Павлова, директор на Детска градина „Соня ”, град Велико Търново.
 • Мадлена Димитрова Георгиева, директор на Детска градина „Слънчице”, с. Върбица, община Горна Оряховица.

Почетна награда „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“

 • Катя Йорданова Недялкова, старши учител в начален етап в Основно училище „Димитър Благоев”, град Велико Търново
 • Цветомила Михайлова Драганова, учител по руски език в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев”, град Велико Търново.
 • Гергана Хараламбиева Ламбева, старши учител по физическа култура и спорт в Средно училище „Емилиян Станев”, град Велико Търново.
 • Юлия Благоева Величкова, старши учител професионална подготовка в Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”, град Свищов.
 • Рения Йорданова Армянова, старши учител по история в Средно училище „Георги Измирлиев”, град Горна Оряховица.
 • Пенка Недева Моллова, главен учител в начален етап в Основно училище „Бачо Киро”, град Велико Търново.
 • Валентина Кирчева Желязкова, старши учител в Детска градина „Пролет”, град Велико Търново
 • Силвия Веселинова Иванова, старши учител в Детска градина „Радост”, град Свищов.
 • Анка Занкова Йорданова, старши учител в Детска градина „Чиполино”, град Свищов.

ГРАМОТИ ЗА учители за подготовка на ученици, спечелили призови места на национални олимпиади и състезания:

 • Виолета Петрова Константинова, учител по Химия и опазване на околната среда в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев”, град Велико Търново.
 • Георги Петров Игнатов, старши учител по информационни технологии и информатика в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев”, град Велико Търново.
 • Даниела Цанева Тодорова, старши учител по английски език в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев”, град Велико Търново.
 • Теодора Бойкова Атанасова, учител по история и цивилизация в Средно училище „Бачо Киро”, град Павликени.
 • Снежина Маринова Стефанова, старши учител по испански език в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, град Велико Търново.
 • Адриана Христова Мъглова, учител по френски език в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, град Велико Търново.
 • Станислава Колева Стойкова, учител по френски език в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, град Велико Търново.
 • Даниела Емануилова Данаилова, учител по английски език в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, град Велико Търново.
 • Дияна Каракочева, старши учител по професионално обучение в Професионална гимназия по ПГЕЕ „Михаил В. Ломоносов“, град Горна Оряховица.
 • Петър Йосифов Петров, старши учител по професионална подготовка в Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Ат. Буров”, Г. Оряховица.
 • Маринела Маринова Агаларева, учител физическа култура и спорт в Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров”, град Горна Оряховица.
 • Александър Борисов Шопов, учител по професионално обучение в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов”, град Велико Търново.
 • Илияна Светославова Грунева, старши учител по професионално обучение в Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски”, град Павликени.
 • Петър Ангелов Ванев, учител по професионално обучение в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов”, град Велико Търново.
 • Галина Димитрова Христова, учител по професионално обучение в Старопрестолна професионална гимназия по икономика, град Велико Търново
 • Маринка Цонева Стефанова, старши учител по професионално обучение в Професионална гимназия по моден дизайн, град Велико Търново
 • Лилия Славева Петрова, старши учител по професионално обучение в Професионална гимназия по моден дизайн, град Велико Търново.
 • Цветомила Драганова, старши учител по руски език в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев”, град Велико Търново – ще бъде наградена в категорията „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“
 • Искра Йорданова Благинова, старши учител физическа култура и спорт в ПГЕЕ „Михаил В. Ломоносов“, град Горна Оряховица.
 • Красимир Александров Парашкевов, старши учител по технологии в СУ „Николай Катранов“, град Свищов.
 • Румен Иванов Трифонов, старши учител физическа култура и спорт в СУ „Емилиян Станев“, град Велико Търново.
 • инж. Иван Каменов, учител по професионално обучение в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов”, град Велико Търново.
 • Тони Вързалов, учител по професионално обучение в ПГЛПС, град Свищов.
 • Павлинка Кирилова Йорданова, старши учител в начален етап в ОУ „Св. Патрийрх Евтимий“, Велико Търнов.
 • Ваня Стоилова Иванова, старши учител  по музика в ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново.

РЕЗУЛТАТИ НВО VII КЛАС

Статистическо разпределение на точките:

Български език и литература

Математика

Учениците в присъствието на родител (настойник) могат да се запознаят с проверената си и оценена изпитна работа по български език и литератула и по математика на 08.06.2017 г. (четвъртък) от 9.00 до 17.00 часа в зала №3 на Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1 – Заповед №06-558/02.06.2017 г. на началника на РУО – Велико Търново 

 

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика. Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адреси: http://priem.mon.bg и http://7klas.mon.bg

 

 

Прием на документи Раздел V от Наредба №11/28.03.2005 г. и Раздел VI от Наредба №10/01.09.2016 година

От 03.05.2017 г. до 21.05.2017 г. в стая № 8 в РУО – Велико Търново се приемат документи

на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания; ученици  от ДОВДЛРГ и ученици, настанени в приемни семейства след завършено основно образование  VІІ клас или VIII клас съгласно Раздел V от Наредба №11/28.03.2005г. и Раздел VI от Наредба №10/01.09.2016 година

Необходими документи:

1. Заявление с подредени желания (по образец);

2. Служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяващи класа и срочните оценки от първия учебен срок;

3. – Протокол от специализираната профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия (за ученици с хронични заболявания)

  – Служебна бележка, удостоверяваща настаняване в ДОВДЛРГ (за ученици, настанени в ДОВДЛРГ);            

– Нотариално заверено копие от договор за настаняване в приемно семейство ( за ученици, настанени в приемни семейства).

ДЕСЕТАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”

Покана за участие в Десетата научно-практическа конференция „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА“

12-14 юни 2017 г.,  Велико Търново

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) от 01.08.2016 г. държавните, общинските и частните училища по чл. 38, ал. 1 – начални, основни, гимназии, обединени, средни, и училищата по чл. 39, ал. 2, т.1, 2 и 3 – спортните училища, училищата по културата и училищата по изкуствата, могат да бъдат определяни за иновативни училища.

Съгласно чл. 38, ал. 7 от ЗПУО иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като:

 • Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението.
 • Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда.
 • Използват нови методи на преподаване.
 • Разработват по нов начин учебното съдържание, учебни програми и учебни планове.

Във връзка с писмо на МОН № 9105-22/18.01.2017 г.,  Ви представяме информация относно изготвяне на училищни проекти за иновативни училища и процедурата по кандидатстване, в съответствие с действащата нормативна уредба.

До директорите на училища, област Велико Търново

Изх. №РД22-2/05.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА НУ, ОУ, СУ,
ПРОФЕСИОНАЛНА И ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: очаквано в периода 09-13.01.2017 г. влошаване на времето

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН /ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Напомняме Ви, че на основание чл. 19, ал. 1, т. 18 от  Наредба №12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионално развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, директорът отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд.

Предвид очакваното в периода 09-13.01.2017 г. влошаване на времето, обилен снеговалеж и понижаване на температурите да се предприемат следните мерки:

– за поддържане на необходимата температура и недопускане на температури под определените норми в класните стаи за осигуряване на нормално протичане на учебния процес.

– при снегонавявания, обледеняване и непочистени пътища училищните автобуси да се съобразяват с метеорологичните условия и да не предприемат пътувания.

– при непредвидени и извънредни обстоятелства да се спазва чл. 8. (1), (2), (3)  от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование своевременно да уведомява началника на РУО.

С уважение,

ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА
началник на Регионално управление
на образованието
Велико Търново

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОРАДИ УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА, 
НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩАТА ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

 

 • община Велико Търново – 9 и 10 януари 2017 г.
 • община Горна Оряховица – 9 и 10 януари 2017 г.
 • община Елена – 9 и 10 януари 2017 г.
 • община Златарица – 9, 10 и 11 януари 2017 г.
 • община Лясковец – 9 и 10 януари 2017 г.ново
 • община Павликени – 9 и 10 януари 2017 г.
 • община Полски Тръмбеш – 9 и 10 януари 2017 г.
 • община Свищов – 9 и 10 януари 2017 г.
 • община Стражица – 9 и 10  януари 2017 г.ново
 • община Сухиндол – 9  и 10  януари 2017 г. ново

Кандидатстване за иновативни училища

Насоки за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2017/2018 година – тук

Линк към електронния формуляр за попълване от училищата в страната, които ще кандидатстват за включване в Списъка на иновативните училища чрез подаване на училищни проекти за иновации до 31.01.2017 г. Кандидатстването ще се извършва само по електронен път

https://www.surveymonkey.com/r/INNOVATIVE_SCHOOLS

Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише подробно иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновациите могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

За иновативни училища могат да кандидатстват всички общински, държавни и частни училища без специализираните. Техните проекти трябва да бъдат предварително приети на педагогически съвет и одобрени от родителите на учениците, които ще засяга иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от най-малко двама членове на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Това е разписано в Закона за предучилищно и училищно образование. Иновативните училища ще бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. Министерство на образованието и науката е ангажирано да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.

 

Нов шанс за успех

esmon3

Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ– фаза 1“ – „Нов шанс за успех“

Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, отправя покана към всички училища за участие в дейностите, свързани с организирането и с провеждането на  курсове за ограмотяване на възрастни

Повече информация за целите, обхвата и кандидатстване по проекта на сайта http://novshans.mon.bg/?m=2

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА 17.06.2017 Г. (СЪБОТА) И НА 18.06.2017 Г. (НЕДЕЛЯ) ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ 1 – ОТ 9.00 ДО 13.00 ЧАСА, ТЕЛ. 062/616310 *** Инструкция за подаване на документи за класиране! План-прием за област Велико Търново ***…

Тържественото връчване на годишните награди за учебната 2016/2017 година „ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“ и „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ ще се състои на 7 юни 2017 г. /сряда/ от 11.00 часа в зала 1 на Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“, №1 Награди: Почетна награда „ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“ Татяна Дончева Данчева, директор на…

Статистическо разпределение на точките: Български език и литература Математика Учениците в присъствието на родител (настойник) могат да се запознаят с проверената си и оценена изпитна работа по български език и литератула и по математика на 08.06.2017 г. (четвъртък) от 9.00 до 17.00 часа в зала №3 на Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул….

съобщения