ДИГИТАЛНА РАНИЦА

На 19 януари 2023 г. в зала 500 на Областна администрация на област Велико Търново се проведе кръгла маса за представяне на създадената „Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание“ (ЕЕПОУС) пред директори и учители от областта. Платформата е разработена по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ (ОУД), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Създадената електронна платформа спомага при решаването на предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и такива при присъствена или хибридна такава като предоставя: богат набор от дигитално образователно съдържание; бърз и лесен достъп за създаване на виртуални класни стаи (само с един клик на бутона); домашни, оценки, присъствия – всичко на едно място.

В платформата е систематизиран богат учебен материал, представен под формата на дигитални уроци за ученици от 1 до 12 клас и предлага на учениците достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание. В допълнение, тя позволявана на учителите да създават свое такова, като по този начин обогатяват библиотеката на платформата, предлагайки интересен и разнообразен учебен материал.

ЕЕПОУС служи и като информационен портал за родители. Тя им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да достъпват актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа. Дава им възможност също и да достъпят всички учебни материали.

В кръглата маса се отчетоха и реализираните дейности по проекта на областно ниво и постигнатите резултати, както и получената обратна връзка от участниците в проекта – директор, учители, ръководители на група или участвали в обучение по Дейност 3.2 и 3.3, ученици и родители на ученици, участвали в проекта.

ИЗЛОЖБА НА КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ КАРТИЧКИ

С коледните благословии на малките коледари от ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново на 20.12.2022 г. в Регионално управление на образоването – Велико Търново бе открита изложба на коледни и новогодишни картички.

Снежни човеци, витороги елени, накитени елхички, палави джуджета, празнични свещи, светещи прозорчета и дори витлеемската звезда украсиха над 120 прекрасни картички, изработени от различни материали.  

Автори и дизайнери на прекрасните картички са ученици от петнадесет училища в областта: ОУ „Христо Ботев“, Велико Търново; ОУ „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново; ОУ „Христо Ботев“ – Ресен; ОУ „Иван  Вазов“ – Горна Оряховица; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица; ОУ „Христо Ботев“ – Беброво; ОУ „Филип Тотю“ – Върбовка; СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Златарица; ОбУ „Петко Рачев Славейков“ – Джулюница; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Раданово; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Овча могила; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Морава; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Поликраище; НУ „Иван Вазов“ – Царски извор; ОУ „Николай Райнов“ – Кесарево.

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ „КОЛЕДА ИДВА!“

В очакване на най-вълшебното време от годината над 100 ученици от осем училища от област Велико Търново изпълниха популярни коледни мелодии и песни, дарявайки на присъстващите много усмивки и празнично настроение.

В празничния концерт „Коледа идва“, организиран от Регионално управление на образоването – Велико Търново на 20.12.2022 г., взеха участие вокална група „Звънчета“ при ОУ „Иван  Вазов“, вокална група „Училищни звезди“ към ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени,  вокална група „Пеещи лъчи“ от ОУ  „Св. св. Кирил и Методий“, с. Раданово, детска музикална група „Артисимо Джуниър“ от СУ „Георги Измирлиев“, малката Рая Христова и група „Хаштаг“ от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ученици от СУ „Емилиян Станев“, група „All for one“ от ПГСАГ „Ангел Попов“. Коледарите от коледарска дружина „Млада Бога“ при СУ „Иван Н. Момчилов“ поздравиха гостите по стар български обичай, за да умилостивят природата и да се помолят за благоденствие и здраве през идващата 2023 година.

В актовата зала на СУ „Емилиян Станев“, домакини на събитието, прозвучаха изпълнения на „Last Christmas“, „Jingle Bells“, „Фелис Навидат“, „Коледно джудже“, „Коледна приказка“, „Дядо Коледа пристига в града“, „Коледа е!“, „Приказна звезда“ и др.

Концертът бе уважен от Станислав Николов, заместник областен управител на област Велико Търново, г-жа Пенка Игнатова, директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Велико Търново, инспектор Ивелин Иванов, „Борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ при ОДМВР, Велико Търново, д-р Евгения Недева, директор на РЗИ, Антоанета Андреева, председател на СБУ – Велико Търново и др.

„Коледа е любовта в действие. Ако я потърсите, ще откриете, че тя всъщност е навсякъде около нас.“, споделиха водещите Али и Вики, ученици от ПГТ „Д-р Васил Берон“.

Горди потомци на святи и достойни деди – будители от родния край

На 25 октомври 2022 г. и в чест на 1 ноември – Деня на народните будители Регионално управление на образованието – Велико Търново организира на ежегодното тържествено отбелязване на празника с презентиране на живота и делото на личности – будители от по-ново време, които са родени на територията на област Велико Търново и са допринесли по свой начин за духовното израстване на българския народ. Създадените презентации и видеофилми са резултат от съвместните проучвания на ученици, учители, представители на читалища, музеи и библиотеки от област Велико Търново.

Обединени от общата тема „Горди потомци на святи и достойни деди – будители от родния край“, 8 училищни екипи представиха даскал Васил Неделчев, основател на читалището в Сухиндол, пламенният родолюбец Тодор Лефтеров (ПГАТ „Цанко Церковски“, Павликени), емблематичните писатели Алеко Константинов (СПГ „Алеко Константинов“, Свищов) и Емилиян Станев (СУ „Емилиян Станев, Велико Търново), потомствените будители Христаки Павлович, Цвятко Радославов, Николай Павлович и авторът на българския химн Цветан Радославов (СУ „Цветан Радославов“, Свищов), незабравимият Константин Кисимов,   наследник на видните търновски дейци Пандели Кисимов и Евгения Кисимова, пресъздал пет пъти образа на Странджата (ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД, Велико Търново), видни художници като Борис Денев и Рафаил Попов (ПГТ „Д-р Васил Берон“, Велико Търново), основателят на първите художествени провинциални изложби в България Недялко Каранешев (ОУ „Иван Вазов“, Горна Оряховица) и човекът проектирал старото военно училище – Леон Филипов ( ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново).

В духа на възрожденските традиции доц. д-р Калина Иванова, директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ запозна присъстващите ученици с личността на Моско Москов,  един от първите наши археолози, заслужил учител и читалищен деец, историк, писател, преводач, организатор на туристическото движение. Училищните екипи отнесоха като подарък за своите училищни библиотеки екземпляр от неговия „Пътеводител на град Велико Търново и околността му”.

Празникът бе уважен от г-жа Пенка Игнатова, директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, община Велико Търново, г-жа Румяна Кузева, началник на отдел „Образование“ към община Свищов, г-жа Ивелина Върбанова, специалист „Образование“, община Горна Оряховица, доц. д-р Калина Иванова, директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, Велико Търново, д-р Иван Александров, общински съветник във Великотърновски общински съвет, д-р Деница Александрова, уредник на Художествена галерия „Недялко Каранешев“, Горна Оряховица, директори на училища от областта и родители. 

Тук може да видите представените от учениците материали

УчилищеЛинк към представянето
ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търновоклип с презентация
ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико Търновоклип с презентация
ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – Велико Търновоклип
ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховицаклип
ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликенилинк към представянето
СУ „Цветан Радославов“ – Свищовлинк към представянето
СПГ „Алеко Константинов“ – Свищовлинк към представянето

На 25 октомври 2022 г. и в чест на 1 ноември – Деня на народните будители Регионално управление на образованието – Велико Търново организира на ежегодното тържествено отбелязване на празника с презентиране на живота и делото на личности – будители от по-ново време, които са родени на територията на област Велико Търново и са допринесли…

Домакинът на мероприятието, СУ „Георги Измирлиев“, най-голямото горнооряховско училище, посрещна ученици от новосформирани училищни групи, официални лица, спортни и културни дейци, готови да подкрепят младите хора в стремежа им заедно да изграждат и развиват своите личностни качества. Част от програмата на тържеството бяха мажоретния състав към ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица, акробатични изпълнения на…

  • 12.08.2022

Заповед за прекратяване на конкурса за училища без кандидати – изтегли Списък на ДОПУСНАТИТЕ кандидати до конкурс за длъжността „директор” на училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед № РД06-635/05.07.2022 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли