EСЕННО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА

EСЕННО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА

08.11. – 10.11.2019 ГОДИНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В периода 8-10.11.2019 година в гр. Велико Търново си дадоха среща най-изявените физици от 20 области на страната. В Есенното национално състезание по физика взеха участие 318 ученици от 32 училища от VII – XII клас, които се състезаваха в шест възрастови групи.

Организатори на състезанието бяха МОН и РУО – Велико Търново, със съдействието на Община Велико Търново. Домакин на събитието беше ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. Фирми от града и физически лица подкрепиха инициативата с подаръци към участниците.

Есенното национално състезание по физика бе открито от инж. Таня Михайлова- заместник-министър на образованието и науката, инж. Розалия Личева – началник  на РУО – Велико Търново и г-жа Пенка Игнатова – директор на Дирекция ОМДС към Община Велико Търново.

Поздрав към всички участници бе отправен от малките танцьори на ДГ „Соня“ и ученици от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“.

От област Велико Търново участие взеха ученици от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Бачо Киро“, ОУ „Иван Вазов“ – гр. Г. Оряховица, СУ „Емилиян Станев“ и ПМГ „Васил Друмев“. Всички ученици от областта се представиха достойно.  Илия Генчев Ников от ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица с ръководител Димитър Стоянов завоюва II-ра награда във възрастова група VII клас. Най-добре представилият се участник от град Велико Търново е Тодор Мариянов Зеленков, ученик в VII клас от училището-домакин ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, с ръководител г-жа Иваничка Петкова.

По Регламент класирането е индивидуално и отборно. Първенците в индивидуалното класиране получиха Грамоти, медали и предметни награди, а в отборното – плакети за училищата.

Сертификатите за участие и наградите на победителите бяха връчени от Георги Георгиев – главен експерт по физика и астрономия в МОН, Бонка Долчинкова – старши експерт по ПНЕ в РУО – Велико Търново и проф. дфн Виктор Иванов – председател на Националната комисия.

Ден на народните будители

Днес, 1 ноември 2019 г., в Ритуалната зала на Община Велико Търново тържествено бе отбелязан Денят на народните будители. Празникът бе уважен от инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, проф. д-р Любомира Попова – областен управител на област Велико Търново, г-жа Снежана Данева-Иванова, временно изпълняващ длъжността кмет на Община Велико Търново, инж. Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието – Велико Търново,  преподаватели от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, директори на училища от област Велико Търново.

Организаторите, Регионално управление на образованието – Велико Търново и Община Велико Търново, бяха поканили 96 новоназначени млади учители, за които учебната 2019/2020 година е начало на учителския им стаж. 69 от тях работят в 38 училища в областта, 26 в детските градини и един учител в ЦСОП.

Младите педагози бяха поздравени и насърчени от своите колеги – учители, членове на „Сдружение за образователни инициативи 19 – Велико Търново“ към ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново.

На тържеството бяха отличени с грамоти: най-младият учител; учителят, преподаващ в най-много класове; учителят, преподаващ на най-много ученици и учителят, пътуващ най-далече до работа.

Най-голям брой новоназначени учители през учебната 2019/2020 година  работят в СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица,  ОУ „Бачо Киро“, Велико  Търново, ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново, СУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Камен, СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново и  ОбУ „П. Р. Славейков“ – с. Джулюница.

В посланието си до младите учители заместник-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова пожела на бъдещите будители да бъдат все така ентусиазирани и вдъхновени и да пренасят българския дух сред младите поколения.

Първи ноември – Ден на народните будители

Горди потомци на святи и достойни деди – будители от родния край

 

 

       „Горди потомци на святи и достойни деди – будители от родния край“ е темата, която в навечерието на 1 ноември обедини ученици от десет училища от област Велико Търново в зала № 1 на Регионално управление на образованието, за да докажат отново, че будителството е живата  съвест на народа.

        Възпитаниците на  ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново, ОУ „Димитър Благоев“ – Велико Търново, ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново, СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново, СУ „Иван Н. Момчилов“ – Елена, СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица, ПГТ „Д-Р Васил Берон“ – Велико Търново, ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново, ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново и Спортно училище „Георги Живков“ – Велико Търново тържествено представиха делото на видни личности и революционери, знайни и незнайни учители, книжовници и духовници от Велико Търново и региона, които през XIX и началото на XX век пробуждат народа и разпалват искрата на знанието, науката и родолюбието. Ръководени от своите преподаватели и използвайки средствата на новите технологии, младите хора влязоха в ролята на истински будители – достойни наследници на ония жени и мъже, които смело осветиха пътя на народа ни и му помогнаха да съхрани своята култура и идентичност.

         Линк към представянията: https://drive.google.com/open?id=1AKTdJ2kP_MD264CIt0yQyOtYTL_7rXNB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложба под надслов „Обич за България“

От 14.10.2019 г. до 25.10.2019 г. в Регионално управление на образование бе експонирана изложба от рисунки на ученици от българските неделни училища в чужбина „Обич за Българи“.

Провеждането на инициативата е израз на дългосрочни усилия на Министерството на науката и образованието и Асоциацията на българските училища в чужбина за създаване, подкрепа и популяризиране на дейността на българските неделни училища и за съхраняване на националното самосъзнание на младите българи зад граница. Министерството на образованието и науката осигурява функционирането на близо 400 български училища по света в 36 държави на 6-те континента. Осигурява се не само реална възможност за обучението по родния език, история и география на България, а и за дейности, свързани с фолклора, музиката, изкуството и националната култура. Представените в изложбата рисунки са на ученици от българските неделни училища в Италия, Франция, Белгия, Германия, Ирландия, Великобритания, Австрия, Гърция, Молдова. Изложбата „Обич за България“ съдържа 60 картини и е пътуваща – в страната, до задгранични мисии, до организации на българите в чужбина и до православни общини, които имат училища по света.

 

НП „Мотивирани учители“

Важно!

Нов срок за кандидатстване по Национална програма „Мотивирани учители“:

Кандидатите за дейност 6.1 „Кадрово осигуряване на училища с идентифицирани проблемни области с мотивирани и опитни педагогически специалисти по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии“, за подбор, насочване и сключване на трудови договори с училища с ниски резултати  подават документи в МОН до 21.10.2019 г.

Кандидатите за дейност 6.2.А и 6.2.Б „Въвеждаща обучителна програма и обучение във висше училище на специалисти с висше образование с ОКС „бакалавър“ или „магистър без професионална квалификация „учител“ и без педагогически опит за придобиване на ПК „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии, чужди езици, биология и здравно образование ,и химия и опазване на околната среда“ подават документи в МОН до 21.10.2019 г.

Кандидатите за дейност 6.3.А и 6.3.Б „Обучение на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии, чужди езици, религия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и ресурсен учител“ подават документи в РУО – Велико Търново до 31.10.2019 г.

Национални дни за учене през целия живот

В изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година за пета поредна година  се провеждат Национални дни за учене през целия живот.

Инициативата се организира от Министерството на образованието и науката със съдействието на Областна администрация – Велико Търново и Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Над 400 ученици от училищата във Велико Търново и гости участваха в шествие до  Изложението на институции за професионално образование и обучение на възрастни пред паметник Асеневци.

Изложение-конкурс „Младежко техническо творчество в Горна Оряховица”

50 екипа от техническите университети и от професионални гимназии в страната участват в четвъртото изложение-конкурс  „Младежко техническо творчество в Горна Оряховица”.

УРЕДИ И РОБОТИ В ПОМОЩ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, 3D ПРИНТЕРИ, КОИТО МОГАТ ДА СКАНИРАТ СТАВИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, дронове, умни къщи и електроуреди, умни автомобили, хуманоидни роботи са част от изобретенията, които участниците показват в Горна Оряховица. Изложението откри  заместник-министъра на образованието и науката – г-жа Таня Михайлова.

Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.18-2019

Уведомяваме Ви, че се удължава срока за подаване на проектни предложения по Конкурсна процедура 33.18-2019 г. до 11.10.2019 г.

Допустими кандидатстващи институции са държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е  публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg, Раздел Новини.

Национален конкурс „Иноватори в образованието“ на Министерството на образованието и науката на тема „За учителите, които вдъхновяват“

Конкурс за учители, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати, организира за първи път Министерството на образованието и науката. Той е продължение на политиката за създаване на култура на иновации в училищата и предоставяне на повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване. В него може да участват отделни учители, директори или цели екипи. Ще се оценява положителният опит от новаторските практики, чрез които уроците стават по-интересни, както и дали учителите успяват да стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично. Във фокуса на конкурса ще бъдат още целодневната организация на учебния ден, извънучебното време и работата с родителите.

Регламент – изтегли
Номинационен формуляр за директори и управленски училищни екипи – изтегли
Номинационен формуляр за учители и учителски екипи – изтегли
Декларация за информираност и съгласие – изтегли

КОНКУРС

  • 27.10.2017

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори Повече информация…

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ Повече информация Срок за подаване на предложения: до 2 ноември 2017 г.