Първи ноември – Ден на народните будители

За трета поредна година Регионално управление на образованието, „Сдружение за образователни инициативи 19“ към Основно училище „Бачо Киро“ и Община Велико Търново организират среща на младите учители от област Велико Търново.

Избран е Деня на будителите, защото учителите винаги са събуждали българския дух.

На срещата са поканени учителите, за които учебната 2018-2019 година е първата година в училище, детска градина или център за специална образователна подкрепа. Всеки от тях получи специално послание по случай 1 ноември и книгата „Асеневци” на историка и почетен гражданин на Велико Търново проф. Пламен Павлов.

 

 


Презентации на ученици по повод

1 ноември – Ден на народните будители

Процедура за мобилност за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново

Повече информация

Срок за подаване на документи от 30.10.2018 до 09.11.2018 включително

Обява – „старши експерт по професионално образование“

Обява за длъжността „старши експерт по професионално образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в регионално управление на образованието – Велико Търново

Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС

Приложение-2 към чл.17, ал.1 – заявление за участие

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Велико Търново – изтегли 

 

Конкурси за директори

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинско училище трябва да познават и прилагат – изтегли

Списък на допуснатите  и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” на  общинско училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед №  РД06-812/21.09.2018 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС

ЗА НАПИСВАНЕ ЕСЕ НА ТЕМА: “160 ГОДИНИ БОЛГРАДСКА ГИМНАЗИЯ – ИЗВОР НА РОДОЛЮБИЕ“ – Регламент

НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Национален инспекторат по образованието – https://nio.government.bg/

Линк към сайта може да намерите и в „Полезни връзки“

 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Информация за свободните места след трето класиране и срокове за попълването им по училища

За попълване на незаетите места трябва да подадете заявление в училището, в което желаете да се запишете.

 

GDPR

На 27.07.2018 г. в Регионално управление на образованието – Велико Търново се проведе обучение на тема „Въведение в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), организирано от Министерство на образованието и науката и Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) със съдействието на Комисията по защита на личните данни.

 

КОНКУРС

  • 27.10.2017

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори Повече информация…

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ Повече информация Срок за подаване на предложения: до 2 ноември 2017 г.