Работна среща във връзка с планиране на държавния план-прием за учебната 2021–2022 година

Регионално управление на образованието – Велико Търново проведе работна среща във връзка с планиране на държавния план-прием за учебната 2021–2022  година. Участници бяха проф. д-р Любомира Попова – областен управител, директори на средни и обединени училища, професионални и профилирани гимназии и представители на работодатели и работодателски организации.

Инж. Розалия Личева представи пред работодателите от региона мрежата от училища, в които се реализира държавен план-прием, както и неговото изпълнение към 15.09.2020. Изнесена бе информация за броя на седмокласниците и профилите и професиите, по които те ще имат възможност да кандидатстват през настоящата учебна година.

Представителите на бизнеса активно се включиха в дискусията. Споделиха вижданията си, че бъдещите кадри на пазара на труда трябва да са с добра езикова подготовка  и професионални умения. Изразиха готовност за партньорство с училищата за осъществяване на обучение в реална работна среда, разработване на учебни програми за разширена и за специфична професионална подготовка и заявиха желание за последващи работни срещи.

Началникът на РУО – Велико Търново изведе акценти при планиране на държавния план-прием:

  • обучението на ученици в STEM профили и професии;
  • избор на специалности от Списъка със защитените от държавата специалности от професии или от Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;
  • професионално образование и обучение в дуална форма.

Направените изводи очертаха главните приоритети при планирането. Водещи за областта са IT секторът и туризмът, но е необходимо да се обучават ученици и в останалите професионални направления за да се покрие широкият спектър от специалисти в различните икономически сфери.

РУО – Велико Търново предложи на директорите на училищата и гимназиите да обмислят и планират обучение по професионални направления, които дават възможност за по-широка реализация.

Всички участници се обединиха около идеята срещите да продължат за да се постигне оптимално планиране и реализиране на държавния план-прием за 2021-2022 година.

Държавен план-прием за учебната 2021-2022 година  – презентация

Списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием

Преминаване в ОРЕС

Организиране на обучението  

в училищата от област Велико Търново 

ОРЕС – Обучение от разстояние в електронна среда

 Дата на качване Училище Населено място Заповед Организация на обучението
24.11.2020 г. ОУ „Д-р Петър Берон“ Дебелец №РД09-3428/24.112020 г. на МОН Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 25.11.2020 г. до 08.12.2020 г.
23.11.2020 г. ОУ „Бачо Киро“ Велико Търново №РД09-3385/23.112020 г. на МОН Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г.
23.11.2020 г. ОУ „Елин Пелин“ Първомайци №РД09-3377/23.112020 г. на МОН Преминаване на учениците от I до VII  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
23.11.2020 г. ОУ „Кл. Охридски“ Драганово №РД09-3377/23.112020 г. на МОН Преминаване на учениците от I до VII  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
23.11.2020 г. ОУ „Димитър Благоев“ Велико Търново №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№РД09-161/23.11.2020 г. на директора на училището.

Преминаване на учениците от  VIа, VIб и VIв  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г.
23.11.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ Горна Оряховица №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН; Преминаване на учениците от  IIIа, IVв и Ха  клас в ОРЕС от 24.11.2020 г. до 04.12.2020 г.
20.11.2020 г. СУ  „Вела Благоева“ Велико Търново №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№1903-288/20.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от  VIб  клас в ОРЕС от 20.11.2020 г. до 27.11.2020 г.
20.11.2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Горна Оряховица №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№РД07-112/19.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 24.12.2020 г. по график:

график

19.11.2020 г. СУ „Владимир Комаров“ Велико Търново №81/19.11.2020 г. на директора на училището Възобновяване на присъствени учебни занятия за III клас от 23.11.2020 г.
19.11.2020 г. СУ „Николай Катранов“ Свищов №РД09-3339/19.11.2020 г. на МОН; Преминаване на учениците от I до IV  клас в ОРЕС от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
19.11.2020 г. СУ „Димитър Благоев“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН;

№382/18.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
19.11.2020 г. ПГЛПИ „Атанас Буров“ Горна Оряховица №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№98/19.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от VIII до ХII  клас в ОРЕС по график:

график

19.11.2020 г. ОУ „П. Р. Славейков“ Церова Кория №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН; Преминаване на учениците от I до VII  клас в ОРЕС от 19.11.2020 г.
18.11.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ Горна Оряховица №РД09-3317/18.11.2020 г. на МОН; Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
18.11.2020 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ Павликени №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№РД08-265/18.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от VIII до ХI  клас в ОРЕС по график:

график

17.11.2020 г. ОУ „Христо Смирненски“ Самоводене №РД09-3171/11.11.2020 г. на МОН;

№109/17.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 18.11. до 27.11.2020 г.
16.11.2020 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ОУ „П.Р.Славейков“ Велико Търново №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН;

№88/12.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 13.11. до 20.11.2020 г. включително
16.11.2020 г. ПХГ „Св.св.Кирил и Методий“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПМГ „В.Друмев“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Емилиян Станев“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Вела Благоева“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН;

№РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН

Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.;

Преминаване на IVБ клас в ОРЕС от 13.11. до 26.11.2020 г.

16.11.2020 г. СУ „Владимир Комаров“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН;

№73/12.11.2020 г.

Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.;

Преминаване на учениците от III, V,VI и VII  клас в ОРЕС от 13.11. до 27.11.2020 г. включително

16.11.2020 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СПГ по икономика Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПГЕ „А.С.Попов“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПГМД Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПГТ „Д-р Васил Берон“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ЧПГ „АК Аркус“ ЕООД Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. Спортно училище Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ Горна Оряховица №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминатване в ОРЕС по график;

график

16.11.2020 г. СУ „Вичо Грънчаров“ Горна Оряховица №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминатване в ОРЕС по график;

график

16.11.2020 г. ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ Горна Оряховица №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминатване в ОРЕС по график;

график

16.11.2020 г. НУ „Ил. Макариополски“ Елена №РД09-3264/16.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от I  до IV  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Иван Н.Момчилов“ Елена №РД09-3264/16.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от I  до ХII  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Бачо Киро“ Павликени №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН;

№РД04-393/13.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V  до VII  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г. и от 14.12.2020 г. до 23.12.2020 г.;

Преминаване на учениците от VIII  до ХI клас в ОРЕС от 30.11. до  11.12.2020 г.;

Преминаване на учениците от IIIБ  и IIIВ  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г.

график

16.11.2020 г. СУ „Цветан Радославов“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Николай Катранов“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Димитър Благоев“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СПГ „Алеко Константинов“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „А.Каралийчев“ Стражица №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН

№242/13.11.2020 г. на директора на училището

Преминатване в ОРЕС по график;

график

16.11.2020 г. СУ „Св.Кл.Охридски“ Сухиндол №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН;

№30/13.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от VI, IX  и ХI  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г.

На 22 октомври 2020 г. пред монументален паметник „Асеневци“ в гр.  Велико Търново се проведе тържествено честване на 1 ноември – Ден на народните будители, организирано от РУО – Велико Търново, Община Велико Търново и ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново. Тържеството уважиха с присъствието си г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, г-жа Любомира Попова, областен управител, инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново, инж. Розалия Личева, началник на РУО – Велико Търново, директори на училища, експерти от РУО, учители и ученици.

Спазвайки традицията, в честването бяха специално поканени новоназначените учители в област Велико Търново, за които учебната 2020/20201 година е начало на учителския им стаж. Те получиха грамоти и книги, както и топли пожелания и окуражителни думи  от официалните гости.

Специални номинации:

  • Най-младият учител в детска градина –  Анита Боева, ДГ „Райна Княгина“, с. Недан
  • Най-младият учител в училище – Галя Николова, учител в НУ „Иларион Макариополски“, гр. Елена
  • Учителят, преподаващ на най-много ученици (321) – Димитър Иванов,  учител по Човекът и природата и Физика и астрономия в Средно училище „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица;
  • Учителят пътуващ най-дълго до работата си – Ивелина Иванова, СУ „Св. Кл. Охридски“, с. Камен
  • Учителят преподаващ по най-много учебни предмети -Пламен Шишманов, ПТГ „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица

Отличия за педагогически специалисти – община Велико Търново

За поредна година Община Велико Търново отличи най-добрите педагогически специалисти за учебната 2019/2020 г. с наградите „Св. Патриарх Евтимий“.

В категорията „Учител на годината“ призът в предучилищното образование получи Валентина Желязкова от Детска градина „Пролет“.

В началния етап бе отличена Антоанета Дочева-Йорданова от СУ „Владимир Комаров“.

Преподавателят по кларнет и ръководител на „Джуниър Бенд“ към СУ „Емилиян Станев“ Йордан Цветанов е носител на отличието в прогимназиален етап.

В гимназиалното образование с наградата е удостоена Даниела Маноилова – старши учител по химия в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“.

Екипите на Детска градина „Евгения Кисимова“ и Средно училище „Вела Благоева“ са носители на приза  „Св. Патриарх Евтимий“ в категория „Колектив на годината“.

Наградите бяха връчени от зам.-кмета на Велико Търново проф. Георги Камарашев на кратка церемония, проведена на открито и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Призьорите са определени с решение на Общинския съвет след заседание на Постоянната комисия по образование, наука и култура, която разглежда номинациите.

 

„ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ“ ПОД МОТОТО „ОТКРИЙ СВОЯ ТАЛАНТ. СВОЯ ПЪТ. СВОЯ ИЗБОР“

Планирани събития в област Велико Търново

Ден на народните будители

ЧЕСТИТ 1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

        Ден за почит на нашите предци, радетели на българщината, Денят на народните будители се ражда във време, когато нацията се нуждае от опори и силна вяра в собствените сили. Той няма аналог, защото е празник на нашата историческа памет и национално самочувствие.

       Не случайно двигателят на тази инициатива през далечната 1909 година са български учители, които решават да се увековечат паметта на титаните на българския дух и на големите дейци за народното пробуждане.

      В съзнанието на българина думата „будител“ отдавна се свързва с професията на учителя. Да обучава, насърчава и вдъхновява, да стимулира стремежа към знание, да изгражда мостове между миналото, настоящето и бъдещето – това е ежедневието на учителя. Да формира характери и личности и всеки ден да се учи на търпение и любов заедно с децата.

           Да си учител е отговорност и благословия.

     На всички Вас, скъпи учители, пожелавам здраве, професионални успехи и самочувствие, за да предавате на идните поколения своите знания, душа и любов!

            Честит празник!

 

ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА
Началник на Регионално управление
на образованието –Велико Търново

 

Информационна база „заместващи учители“

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като учители по различните предмети.

С тази цел се изгражда информационна база от „заместващи учители“, които да бъдат временно назначавани в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.

В информационната база могат да се регистрират:
– специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по..“ учебен предмет
– студенти в последната година от обучението си за придобиване на ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по…“, както и обучаващи се за придобиване на професионална квалификация по професията, по която се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация в институция от системата на училищното и предучилищното образование
– студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“ по професията, по която се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация в институция от системата на училищното и предучилищното образование, могат да преподават обща, отраслова и специфична подготовка.

Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят приложения формуляр, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

формуляр: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPAK60s8nQWCVqdreEBZXRR98OHCJXObSPg9RAJQ1_32-wg/viewform

Национални дни на учене през целия живот

В изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година за шеста поредна година от 7 до 9 октомври 2020 г.  в град Габрово ще се проведат Национални дни за учене през целия живот.

Инициативата се организира от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ и със съдействието на Областна администрация – Габрово,  Регионално управление на образованието – Габрово и община  Габрово.

Повече информация – изтегли

www.lll.mon.bg

Уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“

В изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2020 г., приета с Решение № 285 от 30.04.2020 г. на Министерски съвет, тематично направление 5. Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти по хуманитарни и природни науки – Мярка I Осъществяване на сътрудничество в изпълнение на Меморандум за разбирателство между Министерство на образованието и науката на Република България и „Яд Вашем“, Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, предстои провеждане на уебинар за учители, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център, в периода 16-19 ноември 2020 г.

Документи се подават в МОН лично или с лицензиран пощенски оператор. Крайният срок за подаване на документите на хартиен носител е 12.10.2020 г.   Комисия, определена от министъра на образованието и науката извършва допускане и класиране на кандидатите. Информация ще бъде публикувана на официалната страница на МОН. След 20.10.2020 г. одобрените кандидати ще бъдат уведомени чрез посочените от тях електронни адреси.

Обща информация за изискванията за участие

Заявление за участие

Декларация

Справка

 

15.09.2020 г.

Регионално управление на образованието – Велико Търново проведе работна среща във връзка с планиране на държавния план-прием за учебната 2021–2022  година. Участници бяха проф. д-р Любомира Попова – областен управител, директори на средни и обединени училища, професионални и профилирани гимназии и представители на работодатели и работодателски организации. Инж. Розалия Личева представи пред работодателите от региона…

Организиране на обучението   в училищата от област Велико Търново  ОРЕС – Обучение от разстояние в електронна среда  Дата на качване Училище Населено място Заповед Организация на обучението 24.11.2020 г. ОУ „Д-р Петър Берон“ Дебелец №РД09-3428/24.112020 г. на МОН Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 25.11.2020 г. до 08.12.2020 г. 23.11.2020 г….

  • 16.11.2020

На 22 октомври 2020 г. пред монументален паметник „Асеневци“ в гр.  Велико Търново се проведе тържествено честване на 1 ноември – Ден на народните будители, организирано от РУО – Велико Търново, Община Велико Търново и ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново. Тържеството уважиха с присъствието си г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, г-жа…

съобщения