НАЦИОНАЛНА ДИПЛОМА

21245708_1532441876799372_1249978407_o 21245861_1532441953466031_1920208427_o21198458_1532441910132702_1869939489_o

От 1996 година Министерството на образованието и науката ежегодно присъжда почетно отличие „Национална диплома“.  Отличието има изключително и само морална стойност. Национална диплома се издава на ученици в годината на завършване на средното образование за постигнат общ отличен успех 6.00 и едно или повече отличия, получени от учениците в 11 или в 12 клас от класиране на първо, второ или трето място на национални или международни олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката, технологиите, изкуствата или спорта.
Със Заповед № РД 09 – 2920/02.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, г-н  Красимир Вълчев на 28 зрелостници от випуск 2016/2017 г.
е присъдено високото отличие на МОН „Национална диплома“. От тях 1 е за област Велико Търново.

С Почетното отличие на Министерството на образованието и науката „Национална диплома“ за отличен успех и изявени способности в областта на науката, техниката, културата е удостоена Симона Илиева Аврамова, зрелостник от випуск 2016/2017 година на Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“, град Свищов, област Велико Търново за отличен успех от дипломата за средно образование и за завоювано Второ място на Национално ученическо състезание по счетоводство и контрол за учебната 2015/2016 година.

Високото отличие бе връчено тържествено на Симона Аврамова на 29.08.2017 г.  в Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Конкурси – РУО Велико Търново

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.08.2017 г. включително

_____________________________________________________

 

 КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.08.2017 г. включително

Проект „Твоят час“

esmon3

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

През учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на дейностите по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. По проекта ще се финансират извънкласни дейности:

 • за преодоляване на обучителни затруднения;
 • по интереси;
 • за работа с родители и близки на ученици, застрашени от отпадане;
 • за организиране на изяви на учениците, включени в извънкласните дейности;
 • за участие в междуучилищни извънкласни дейности.

Повече информация за целите и обхвата на проект „Твоят час“ може да намерите тук

За нуждите на проекта е разработена електронна платформа, в която могат да се регистрират както училищата, така и всички физически и юридически лица, които искат да предлагат образователни услуги.

Срокът за регистриране в електронната платформа на всички заинтересовани лица е в периода 19 юни – 15 септември 2017 г. Регистрацията можете да направите на адрес http://tvoiatchas.mon.bg/.

На същия адрес са публикувани и изискванията към физическите и юридически лица, предлагащи извънкласни дейности.

 

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложение 1 – Карта на услугите

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС

Резултатите от второто класиране за училища с профилирани паралелки и за част от професии с прием след завършен 7. клас могат да се проверят на един от двата сайта:  https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg.

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 05.07 до 07.07.2017 г. включително.

Документи за участие в трети етап на класиране могат да се подават от 11.07. до 13.07.2017 г. включително в училищните гнезда или онлайн на https://priem.mon.bg.

***

Справка за минимален и максимален бал по паралелки след първо класиране

Резултатите от първия етап на класирането за училища с профилирани паралелки и за част от професии с прием след завършен 7. клас могат да се проверят на един от двата сайта:  https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg.

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 28.06 до 30.06.2017 г.

Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране. Срокът за подаване на заявленията е от 28.06 до 30.06.  т.г. включително.

Тези ученици, които в първия етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА 17.06.2017 Г. (СЪБОТА) И НА 18.06.2017 Г. (НЕДЕЛЯ) ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ 1 – ОТ 9.00 ДО 13.00 ЧАСА, ТЕЛ. 062/616310

***

Инструкция за подаване на документи за класиране!

***

Центрове за подаване на докумети за участие в първи етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 година:

 • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 16 и 19.06.17 г.;
 • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 16.06.2017 г.;
 • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – на 16.06.2017 г.;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 16.06.2017 г.
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 16.06.2017 г.
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 16.06.2017 г.

Работно време от 8.00 до 18.00 часа на посочените дати.

Допълнителна информация за подаване на заявления за първи етап на класиране ще бъде публикувана в началото на следващата седмица.

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА РУО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тържественото връчване на годишните награди

за учебната 2016/2017 година

„ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“ и „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“

ще се състои на 7 юни 2017 г. /сряда/ от 11.00 часа

в зала 1 на Регионално управление на образованието – Велико Търново,

ул. „Арх. Георги Козаров“, №1

Награди:

Почетна награда „ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“

 • Татяна Дончева Данчева, директор на Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”, град Велико Търново.
 • Криси Кирилова Аврамова, директор на Средно училище „Георги Измирлиев”, град Горна Оряховица.
 • инж. Веска Симеонова Николова, директор на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство, град Свищов.
 • Мария Георгиева Нейкова, заместник-директор по учебната дейност в Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов”, град Велико Търново.
 • Цветанка Стойчева Захариева, заместник-директор по учебната дейност в Средно училище „Ангел Каралийчев”, град Стражица.
 • Албена Григорова Генчева – директор на Детска градина „Слънце“, град Велико Търново.
 • Жаклин Михайлова Харалампиева – Павлова, директор на Детска градина „Соня ”, град Велико Търново.
 • Мадлена Димитрова Георгиева, директор на Детска градина „Слънчице”, с. Върбица, община Горна Оряховица.

Почетна награда „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“

 • Катя Йорданова Недялкова, старши учител в начален етап в Основно училище „Димитър Благоев”, град Велико Търново
 • Цветомила Михайлова Драганова, учител по руски език в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев”, град Велико Търново.
 • Гергана Хараламбиева Ламбева, старши учител по физическа култура и спорт в Средно училище „Емилиян Станев”, град Велико Търново.
 • Юлия Благоева Величкова, старши учител професионална подготовка в Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”, град Свищов.
 • Рения Йорданова Армянова, старши учител по история в Средно училище „Георги Измирлиев”, град Горна Оряховица.
 • Пенка Недева Моллова, главен учител в начален етап в Основно училище „Бачо Киро”, град Велико Търново.
 • Валентина Кирчева Желязкова, старши учител в Детска градина „Пролет”, град Велико Търново
 • Силвия Веселинова Иванова, старши учител в Детска градина „Радост”, град Свищов.
 • Анка Занкова Йорданова, старши учител в Детска градина „Чиполино”, град Свищов.

ГРАМОТИ ЗА учители за подготовка на ученици, спечелили призови места на национални олимпиади и състезания:

 • Виолета Петрова Константинова, учител по Химия и опазване на околната среда в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев”, град Велико Търново.
 • Георги Петров Игнатов, старши учител по информационни технологии и информатика в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев”, град Велико Търново.
 • Даниела Цанева Тодорова, старши учител по английски език в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев”, град Велико Търново.
 • Теодора Бойкова Атанасова, учител по история и цивилизация в Средно училище „Бачо Киро”, град Павликени.
 • Снежина Маринова Стефанова, старши учител по испански език в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, град Велико Търново.
 • Адриана Христова Мъглова, учител по френски език в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, град Велико Търново.
 • Станислава Колева Стойкова, учител по френски език в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, град Велико Търново.
 • Даниела Емануилова Данаилова, учител по английски език в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, град Велико Търново.
 • Дияна Каракочева, старши учител по професионално обучение в Професионална гимназия по ПГЕЕ „Михаил В. Ломоносов“, град Горна Оряховица.
 • Петър Йосифов Петров, старши учител по професионална подготовка в Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Ат. Буров”, Г. Оряховица.
 • Маринела Маринова Агаларева, учител физическа култура и спорт в Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров”, град Горна Оряховица.
 • Александър Борисов Шопов, учител по професионално обучение в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов”, град Велико Търново.
 • Илияна Светославова Грунева, старши учител по професионално обучение в Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски”, град Павликени.
 • Петър Ангелов Ванев, учител по професионално обучение в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов”, град Велико Търново.
 • Галина Димитрова Христова, учител по професионално обучение в Старопрестолна професионална гимназия по икономика, град Велико Търново
 • Маринка Цонева Стефанова, старши учител по професионално обучение в Професионална гимназия по моден дизайн, град Велико Търново
 • Лилия Славева Петрова, старши учител по професионално обучение в Професионална гимназия по моден дизайн, град Велико Търново.
 • Цветомила Драганова, старши учител по руски език в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев”, град Велико Търново – ще бъде наградена в категорията „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“
 • Искра Йорданова Благинова, старши учител физическа култура и спорт в ПГЕЕ „Михаил В. Ломоносов“, град Горна Оряховица.
 • Красимир Александров Парашкевов, старши учител по технологии в СУ „Николай Катранов“, град Свищов.
 • Румен Иванов Трифонов, старши учител физическа култура и спорт в СУ „Емилиян Станев“, град Велико Търново.
 • инж. Иван Каменов, учител по професионално обучение в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов”, град Велико Търново.
 • Тони Вързалов, учител по професионално обучение в ПГЛПС, град Свищов.
 • Павлинка Кирилова Йорданова, старши учител в начален етап в ОУ „Св. Патрийрх Евтимий“, Велико Търнов.
 • Ваня Стоилова Иванова, старши учител  по музика в ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново.

РЕЗУЛТАТИ НВО VII КЛАС

Статистическо разпределение на точките:

Български език и литература

Математика

Учениците в присъствието на родител (настойник) могат да се запознаят с проверената си и оценена изпитна работа по български език и литератула и по математика на 08.06.2017 г. (четвъртък) от 9.00 до 17.00 часа в зала №3 на Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1 – Заповед №06-558/02.06.2017 г. на началника на РУО – Велико Търново 

 

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика. Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адреси: http://priem.mon.bg и http://7klas.mon.bg

 

 

Прием на документи Раздел V от Наредба №11/28.03.2005 г. и Раздел VI от Наредба №10/01.09.2016 година

От 03.05.2017 г. до 21.05.2017 г. в стая № 8 в РУО – Велико Търново се приемат документи

на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания; ученици  от ДОВДЛРГ и ученици, настанени в приемни семейства след завършено основно образование  VІІ клас или VIII клас съгласно Раздел V от Наредба №11/28.03.2005г. и Раздел VI от Наредба №10/01.09.2016 година

Необходими документи:

1. Заявление с подредени желания (по образец);

2. Служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяващи класа и срочните оценки от първия учебен срок;

3. – Протокол от специализираната профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия (за ученици с хронични заболявания)

  – Служебна бележка, удостоверяваща настаняване в ДОВДЛРГ (за ученици, настанени в ДОВДЛРГ);            

– Нотариално заверено копие от договор за настаняване в приемно семейство ( за ученици, настанени в приемни семейства).

ДЕСЕТАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”

Покана за участие в Десетата научно-практическа конференция „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА“

12-14 юни 2017 г.,  Велико Търново

От 1996 година Министерството на образованието и науката ежегодно присъжда почетно отличие „Национална диплома“.  Отличието има изключително и само морална стойност. Национална диплома се издава на ученици в годината на завършване на средното образование за постигнат общ отличен успех 6.00 и едно или повече отличия, получени от учениците в 11 или в 12 клас от…

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори Повече информация…

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ През учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на дейностите по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове….

съобщения