НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 22.10.2018 г. – 26.10.2018 г.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС

ЗА НАПИСВАНЕ ЕСЕ НА ТЕМА: “160 ГОДИНИ БОЛГРАДСКА ГИМНАЗИЯ – ИЗВОР НА РОДОЛЮБИЕ“ – Регламент

НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Национален инспекторат по образованието – https://nio.government.bg/

Линк към сайта може да намерите и в „Полезни връзки“

 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Информация за свободните места след трето класиране и срокове за попълването им по училища

За попълване на незаетите места трябва да подадете заявление в училището, в което желаете да се запишете.

 

GDPR

На 27.07.2018 г. в Регионално управление на образованието – Велико Търново се проведе обучение на тема „Въведение в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), организирано от Министерство на образованието и науката и Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) със съдействието на Комисията по защита на личните данни.

 

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ, ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

Резултатите от третото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – трето класиране

Записване  на приетите ученици се извършва в училището от 27.07 до 30.07.2018 г. включително.

***

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в трети етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас се извършва от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места преди трети етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Всеки седмокласник с родител:

1.Може онлайн (https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието) с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища.

или

2.Може да отиде в училището-гнездо ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата. Заявления в ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново ще се приемат на 20.07.2018 г., 23.07.2018 г. и 24.07.2018 г. от 8.00 до 18.00 часа.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училището-гнездо е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук – „КОД“ се попълва от служебното лице в училището-гнездо) или на място в училището ще се предоставят бланки;

– да носите и представите за проверка оригинал на свидетелство за основно образование;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

Свободни места преди ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

КОНКУРС

  • 27.10.2017

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори Повече информация…

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ Повече информация Срок за подаване на предложения: до 2 ноември 2017 г.