МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО: „ …И МОЙТЕ ПЕСНИ ВСЕ ЩЕ СЕ ЧЕТАТ“

Над 40 училища от областта се включиха в инициирания от РУО маратон на четенето. Така във виртуалното пространство отново прозвучаха Вазови произведения, четени и рецитирани от поколения българи.

Празничните видеоклипове са част от кампанията „Май – месец на образованието, културата и духовността“ и са посветени на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Те са публикувани на сайта на съответното училище.

Отправеното предизвикателство обедини усилията на учители, ученици и родители, а пророческите „…и мойте песни все ще се четат“ се оказаха реалност.

МАЙСКА РАБОТИЛНИЦА: РАЗКАЗ В КАРТИНИ (КОМИКС) ПО БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПРИКАЗКА ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКИ АВТОР

113 ученици от област Велико Търново участваха със своите творби в инициативата на Регионално управление на образованието, която е част от кампанията „Май – месец на образованието, културата и духовността“.

„Неволята“, „Майчина сълза“, „Лисицата и щъркелът“, „Дядо вади ряпа“, „Тримата братя и златната ябълка“, „Житената питка“, „Косе Босе“, „Хитър Петър“ и „Златното момиче“ са най-предпочитаните за изображение текстове и от малки, и от големи. Впечатление правят комиксите по изучавани произведения като „Немили-недраги“, „По жътва“ и „Косачи“.

Регионалното управление на образованието представя първите десет от трите възрастови категории: III – IV клас; V – VII клас; VIII – XI клас. Много цветни и красиви, наситени с емоция и въображение, творбите на децата са способни да предизвикат интерес и у най-заклетите „противници“ на четенето.

НАГРАДАТА НА МОН „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Директорът на Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново, Владимир Николов, е отличен с ежегодната награда „Св. Иван Рилски“ на Министерството на образованието и науката. Началникът на Регионално управление на образованието – Велико Търново връчи тържествено наградата на г-н Николов на 20 май 2020 г.

Г-н Владимир Николов притежава отлични умения за работа в екип и в интеркултурна среда, за работа с родители и в разнородни екипи и институции. Това са мотивите за неговото отличие. Той притежава отлична комуникативна култура, координира и управлява проекти и бюджети на доброволни начала. Във връзка с обявеното извънредно положение в страната по негова инициатива в училището стартира обучение в електронна среда, създадени бяха виртуални класни стаи на учителите, в които са обхванати всички 911 ученици в училището. От 2017 г. ОУ „Бачо Киро“ е в Списъка на иновативните училища.

Млад изобретател

„Моята професия“ – виртуална изложба на изделия, изработени от ученици

Манастирите – пазители на българския дух

11 май – Ден на светите братя Кирил и Методий

Панорама на професиите в област Велико Търново

Скъпи седмокласници,

Предстои да направите важен избор за продължаване на образованието си.

Представяме на Вашето внимание „Панорама на професиите“ в професионалните гимназии, обединените училища, профилираните гимназии и средните училища с професионални паралелки в област Велико Търново.

Направете Вашия избор осъзнато и мотивирано, за да сбъднете мечти си!

ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИИТЕ

СПЕЦИАЛНОСТ УЧИЛИЩЕ, НАСЕЛЕНО
МЯСТО
ЛИНК КЪМ ПРЕДСТАВЯ-
НЕТО НА СПЕ-ЦИАЛНОСТТА 
ЛИНК КЪМ ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В УЧИЛИЩЕТО ЛИНК КЪМ ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТО-ДАТЕЛИТЕ
Автоматизирани системи СУ „Владимир Комаров“, Велико Търново  отвори  отвори  отвори
Автотранспортна техника Професионална техническа гимназия „Васил Левски“, Горна Оряховица  отвори   отвори   
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Златарица  отвори   отвори
Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов   отвори   отвори
ПГ по транспорт „В. Друмев“, Стражица   отвори
Административно обслужване СУ “ Цанко Церковски“, Полски Тръмбеш   отвори   отвори   отвори
Архитектурна реставрация ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Банково дело ПГ по лека промишленост и икономика „А. Буров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Водно
строителство
ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Горско и ловно стопанство СУ „Иван Николов Момчилов“, Eлена  отвори   отвори   
Графичен дизайн СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Деловодство
и архив
ОУ „П. Р. Славейков“, с. Джулюница  отвори   отвори  
Екскурзоводство ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична
техника в ХВП
ПГ по хранителни технологии „Проф. д-р А. Златаров“, Горна Оряховица  отвори  
Експлоатация
на автомобилния транспорт
ПГ по лека промишленост и икономика „А. Буров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Електрически машини и апарати СУ „Св. Кл. Охридски“, Сухиндол  отвори      
Електроенер-
гетика
ПГ по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Електронна търговия Старопрестолна ПГ по икономика, Велико Търново  отвори   отвори отвори  
ПГ по лека промишленост и икономика „А. Буров“, Горна Оряховица   отвори  отвори   отвори
ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“, Свищов
  отвори  отвори   отвори
Електрообза-
веждане на производство
ПГ по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов   отвори  
Електрообза-
веждане на транспортна техника
ПГ по електроника „А. С. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Земеделец СУ “ Цанко Церковски“, Полски Тръмбеш  отвори   отвори   ЗП Емил Стамов
ЗП Филю Георгиев Майсторов
Извършване на термални процедури в балнеоло-
гични и други възстанови-
телни центрове
Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново  отвори   отвори  
Икономическа информатика Старопрестолна ПГ по икономика, Велико Търново  отвори   отвори   отвори

отвори

отвори

отвори

Интериорен
дизайн
ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори  
Кетъринг ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов  отвори     отвори
Компютърна графика СУ „Бачо Киро“, Павликени  отвори
СУ „Димитър Благоев“, Свищов   отвори
Компютърна техника и технологии ПГ по електроника „А. С. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
ПГ по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица   отвори  отвори   отвори
Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов   отвори  отвори   
Локомотиви и вагони ПГ по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Машини и
системи с ЦПУ
ПГ по аграрни технологии „Ц. Церковски“, Павликени  отвори   отвори   отвори
Мебелно производство Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов  отвори     отвори
Металообра-
ботващи машини
ПГ по МСС „Никола Златарски“, Златарица  отвори   отвори   
Механизация на селското
стопанство
ПГ по МСС „Никола Златарски“, Златарица  отвори   отвори  отвори
ПГ по аграрни технологии „Ц. Церковски“, Павликени   отвори  отвори   отвори

отвори

СУ „Св. Кл. Охридски“, с. Камен   отвори     
Моден дизайн ПГ по моден дизайн, Велико Търново  отвори    отвори   отвори

отвори

Оперативно счетоводство ПГ по лека промишленост и икономика „А. Буров“, Горна Оряховица  отвори   отвори  отвори
Организация и технология на фризьорските услуги ПГ по моден дизайн, Велико Търново  отвори   отвори   отвори

отвори

Организация на обслужването в хотелиерството ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Организация на туризма и свободното време ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Осигурителни и комуникационни системи в ж.п.инфра-
структура
ПГ по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Парково строителство и озеленяване ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   
Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства ПГ по транспорт „В. Друмев“, Стражица  отвори      отвори
Полиграфия ПГ по хранителни технологии „Проф. д-р А. Златаров“, Горна Оряховица  отвори
ПГ по аграрни технологии „Ц. Церковски“, Павликени   отвори  отвори   отвори
Помощник-треньор по вид спорт Спортно училище „Георги Живков“, Велико Търново  отвори
Приложно програмиране Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, Велико Търново  отвори
Приложно програмиране ПГ по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
ПГ по хранителни технологии „Проф. д-р А. Златаров“, Горна Оряховица   отвори
СУ „Иван Николов Момчилов“, Eлена   отвори  отвори  
Производство и преработка на мляко и млечни продукти ПГ по аграрни технологии „Ц. Церковски“, Павликени  отвори   отвори   отвори
Производство на кулинарни изделия и напитки Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов  отвори   отвори   отвори
Производство на месо, месни продукти и риба СУ „Максим Райкович“, Лясковец  отвори     отвори
Производство на облекло от текстил СУ „Максим Райкович“, Лясковец  отвори     отвори
Производство на сладкарски изделия СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Златарица  отвори   отвори   
Производство на хляб и хлебни изделия СУ „А. Каралийчев“, Стражица  отвори   отвори   отвори
СУ „Св. Кл. Охридски“, Сухиндол   отвори
Работник в производство на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения Обединено училище „Отец Паисий“, с. Майско  отвори
Рекламна графика ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Ръководител движение ПГ по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Системно програмиране ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“, Свищов
 отвори   отвори   отвори
Строителство и архитектура ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Съдебна администрация Старопрестолна ПГ по икономика, Велико Търново  отвори   отвори   отвори

отвори

Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново  отвори   отвори   
Трайни насаждения ПГ по хранителни технологии „Проф. д-р А. Златаров“, Горна Оряховица   отвори

 

 

 

Над 40 училища от областта се включиха в инициирания от РУО маратон на четенето. Така във виртуалното пространство отново прозвучаха Вазови произведения, четени и рецитирани от поколения българи. Празничните видеоклипове са част от кампанията „Май – месец на образованието, културата и духовността“ и са посветени на Деня на българската просвета и култура и на славянската…

113 ученици от област Велико Търново участваха със своите творби в инициативата на Регионално управление на образованието, която е част от кампанията „Май – месец на образованието, културата и духовността“. „Неволята“, „Майчина сълза“, „Лисицата и щъркелът“, „Дядо вади ряпа“, „Тримата братя и златната ябълка“, „Житената питка“, „Косе Босе“, „Хитър Петър“ и „Златното момиче“ са най-предпочитаните…

Директорът на Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново, Владимир Николов, е отличен с ежегодната награда „Св. Иван Рилски“ на Министерството на образованието и науката. Началникът на Регионално управление на образованието – Велико Търново връчи тържествено наградата на г-н Николов на 20 май 2020 г. Г-н Владимир Николов притежава отлични умения за работа в…