РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

Прием за учебната 2018/2019 година

Центрове за подаване на документи за участие в първи етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 година:

  • ОУ „Св. П. Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г.;
  • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 20 и 21.06.2018 г.;
  • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 20.06.2018 г.;
  • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – на 20.06.2018 г.;
  • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 20.06.2018 г.;
  • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 20.06.2018 г.;
  • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 20.06.2018 г.

Работно време от 8.00 до 18.00 часа на посочените дати.

Допълнителна информация за подаване на заявления за първи етап на класиране ще бъде публикувана в началото на следващата седмица.

***

Статистическо разпределение на точките:

Български език и  литература

Математика

***

05.06.2018

Резултатите от националните външни оценявания (НВО) по български език и литература и по математика след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп от служебната бележка за допускане до изпит.

Учениците в присъствието на родител може да се запознаят с  писмените си работи по български език и литература и математика на 08.06.2018 г. (петък) от 9.00 до 17.30 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1.

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРИ

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на  училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на област Велико Търново – ОБЯВА

Примерно заявление за участие

Образец на Декларация за удостоверяване на обстоятелства

СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития трябва да познават и прилагатизтегли

Списък на допуснати кандидати до конкурс

Списък на недопуснати кандидати до конкурс

Великденски концерт

Великденска изложба

1 ноември

На 1 ноември 75 педагози, прекрачили за пръв път прага на класните стаи в училища и детски градини в област Велико Търново, празнуваха!

По случай Деня на народните будители младите учители получиха грамоти, лични послания, както и последната книга на журналиста и писател Светослав Иванов. Приветствия към тях отправиха също областният управител проф. Любомира Попова, кметът на община Велико Търново инж. Даниел Панов, както и инж. Розалия Личева – началник на Регионалното управление по образованието във Велико Търново.

КОНКУРС

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.11.2017 г. включително

_____________________________________________________

 

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по чужд език и майчин езика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.11.2017 г. включително

Конкурс за лого

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Повече информация

Срок за подаване на предложения: до 2 ноември 2017 г.

„Мениджър за един ден“

НА 12.10.2017 Г. БИЛЯНА ОВЧАРОВА ОТ XI КЛАС НА СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЕШЕ НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ИНИЦИАТИВАТА „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН“ НА ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ

 

 

ПОС терминал

Уважаеми граждани,

В Регионално управление на образованието – Велико Търново вече може да извършвате плащания на дължимите такси за предоставяне на административни услуги и чрез ПОС терминал. Устройството се намира в стая №6 в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново.

ПОС терминалът позволява извършване на парични преводи посредством дебитни или кредитни карти.

КОНКУРС

  • 27.10.2017

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори Повече информация…

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ Повече информация Срок за подаване на предложения: до 2 ноември 2017 г.